Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Butlletí digital
previsio
 
 
26/05/2018 | 23:13 h

  • Butlletí de notícies

  • Temes de notificacions SMS als quals us podeu subscriure

  • * Camps obligatoris


Avís sobre la protecció de dades personals


L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals de l’Ajuntament de Palafolls.

L’Ajuntament de Palafolls utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona