Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
19/01/2018 | 14:47 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Convocatòries
9/5/2016
Instància de sol·licitud genèrica convocatòries de selecció de personal
Convocatòries > 1 plaça d'agent de la Policia Local- concurs-oposició lliure.
17/1/2018
Anunci de puntuacions totals de totes les fases per a la provisió d'una plaça de Policia Local.
17/1/2018
Anunci de puntuacions prova pràctica per a la provisió d'una plaça de Policia Local.
15/1/2018
Anunci de puntuacions de la proves físiques del procés selectiu d'una plaça d'agent de la Policia Local.
15/1/2018
Anunci de puntuacions de la prova teòrica del procés selectiu d'una plaça d'agent de la Policia Local.
9/1/2018
Llistat definitiu d'admesos i exclosos per a la selecció d'una plaça d'agent de la Policia Local.
5/12/2017
Anunci llistat d’admesos i exclosos provisional, procés selectiu d’una plaça d’agent de la Policia Local, concurs-oposició lliure.
20/10/2017
Anunci d'una plaça d'agent de la Policia Local- concurs-oposició lliure.
Convocatòries > 1 plaça d'agent de la Policia Local- sistema de concurs de mobilitat horitzontal.
5/12/2017
Anunci llistat d’admesos i exclosos provisional, procés selectiu d’una plaça d’agent de la Policia Local, concurs mobilitat horitzontal.
20/10/2017
Anunci d'una plaça d'agent de la Policia Local- sistema de concurs de mobilitat horitzontal.
Convocatòries > Tècnic/a d'Educació
14/11/2017
Anunci de la convocatòria de les bases reguladores del procés selectiu d'un/a Tècnic/a d'Educació.
Convocatòries > Convocatòria Tècnic Mig
27/12/2017
Anunci de les Bases reguladores del procediment selectiu mitjançant concurs oposició, per a la provisió amb caràcter interí de la plaça de tècnic/a mig de l’àrea de Secretaria de l’ajuntament.
27/12/2017
Convocatòria DOGC Bases reguladores del procediment selectiu mitjançant concurs oposició, per a la provisió amb caràcter interí de la plaça de tècnic/a mig de l’àrea de Secretaria de l’ajuntament.
Convocatòries > Convocatòria Dinamitzador Juvenil
22/9/2017
Anunci de puntuacions finals del procés selectiu d'un/a dinamitzador/a juvenil.
Convocatòries > Convocatòria Arquitecte Tècnic
20/9/2017
Anunci de puntuacions finals del procés selectiu per al nomenament interí d'un/a arquitecte/a tècnic.
Convocatòries > Oferta pública d'ocupació
16/8/2016
Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de la plantilla de personal laboral publicat al Butlleti Oficial de la Província
16/8/2016
Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de la plantilla de personal laboral publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
9/8/2016
Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de la plantilla de personal funcionari publicat al Butlleti Oficial de la Província
9/8/2016
Anunci de l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de la plantilla de personal funcionari publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
5/12/2014
Oferta Pública d''Ocupació 2014
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona