Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
18/08/2019 | 11:50 h
Notícies
previsio
 
 
18/08/2019 | 11:50 h

Aquest divendres 24 de novembre la sala de plens acull un nou ple ordinari

23 de novembre de 2017Aquest divendres 24 de novembre es convoca la sessió ordinària del mes de novembre del ple de l'Ajuntament a les 19 h. Abans, però, hi ha convocada una sessió extraordinària amb un únic punt d'ordre del dia, el sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017, que es desenvoluparà al despatx d'estadística de l'Ajuntament de Palafolls.

Pel que fa a la sessió ordinària, l'ordre del dia compta amb 14 punts, els quals es detallen a continuació:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 10 d'octubre, 19 d'octubre i 17 de novembre.

2. Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 1221/2017 a 1519/2017 i controls d'òrgans de Govern.

3. Donar compte del decret d'alcaldia núm.1398/2017, d'adjudicació del contracte del servei de neteja viària de l'Ajuntament de Palafolls.

4. Donar compte de la informació pressupostària corresponent al 3r trimestre del 2017.

5. Donar compte del període mig de pagament del 3r trimestre del 2017.

6. Donar compte de l'informe de morositat del 3r trimestre del 2017.

7. Donar compte de la modificació pressupostària núm.7/2017 de transferència i generació de crèdits.

8. Proposta per a la concertació de l'assistència sanitària dels funcionaris integrats (provinents de la MUNPAL) amb la tresoreria general de la Seguretat Social i l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

9. Modificació d'un membre de la comissió informativa de serveis econòmics i dels consell escolar municipal i sectorial de cultura de Palafolls.

10. Proposta per a l'autorització de comptabilitat d'un segon lloc de treball.

11. Proposta d'adequació de retribucions dels empleats de l'Ajuntament de Palafolls a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2017.

12. Modificació de l'acord de Ple de data de 28 de juliol de 2017 d'aprovació de la modificació de tarifes del serveis d'abastament domiciliari d'aigua potable.

13. Cessió gratuïta a favor del servei català de la salut de la Generalitat de Catalunya del domini d'una finca inscrita a l'inventari de bens del municipi com a bé patrimonial inclòs al sector 29 «Vall Riera Burgada».

Part de control:

14. Precs i preguntes.

 

La convocatòria oficial del Ple de l'Ajuntament el podeu consultar a tauler d'anuncis oficial. L'acte serà retransmès en directe des de Ràdio Palafolls i www.palafolls.catNúmero de visites
1095
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043