Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
18/02/2019 | 05:52 h
Notícies
previsio
 
 
18/02/2019 | 05:52 h

Palafolls és un dels municipis amb més verd urbà i periurbà públic de Catalunya i el Maresme

24 de gener de 2018La superfície total d’espais verds públics de Palafolls és de 639.732,96 m2.

Amb 9.171 habitants (segons l'IDESCAT), a cada veí o veïna de Palafolls li corresponen 69,76 m2/habitant d’espais verds públics.  Per tant, la mitjana de verd urbà per habitant a la demarcació de Barcelona és de 20 m2/habitant. Així doncs Palafolls se situa per sobre la mitjana respecte a gran part dels seus municipis veïns.

Pel que fa a la seva distribució per àmbits és la que a continuació es detalla:

 

Espais verds de Palafolls per cada àmbit

Àmbit

Superfície de zones verdes (m2)

Zona Industrial

181329,02

Mas Carbó

6173,06

Les Ferreries

62874,37

Santa Maria

117057,9

Sant Lluís

45177,09

Sant Genís

7121

Periurbà

46866,4

Ciutat Jardí

137600

Mas Reixac

35534,12

 

Per a gestionar tots aquests espais de manera més acurada, econòmicament i ambiental sostenible, des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafolls s’està finalitzant la redacció del Pla de Gestió Sostenible dels espais verds públics i l’arbrat viari de Palafolls. En aquest document s’han inventariat totes les zones verdes del municipi, i s’han classificat d’acord amb el manteniment diferenciat, entre les zones d’alt manteniment (A), que corresponent a un 14% de la superfície verda; manteniment moderat (B), un 23% de la superfície; manteniment baix (C) a un 50%, i manteniment molt baix (D) un 25% de la superfície verda pública de Palafolls. Això permetrà racionalitzar els costos i millorar la qualitat dels espais verds, atès que aquest Pla té com a un dels seus objectius fonamentals una conversió a la xerojardineria o jardineria adaptada al medi dels espais verds municipals.

Dins les tasques de redacció del Pla, l'àrea de Medi Ambient també ha caracteritzat cada una de les zones, separant les superfícies dels diversos paviments (dur, terra), de praderies, gespes, canyers, les tanques arbustives, els arbusts i l’arbrat viari, dels quals a Palafolls tenim 926 arbres públics (sense comptar, en aquest cas, els arbres en zones verdes periurbanes i forestals).

D'altra banda, per primera vegada, s’ha cartografiat cada un dels espais en un mateix document, per tal de facilitar la seva gestió.

Aquest Pla de Gestió Sostenible dels espais verds públics i l’arbrat viari de Palafolls ha de definir com s’hauran de gestionar els espais verds públics de Palafolls en un futur immediat.Número de visites
1110
  • Pla de Gestió Sostenible dels espais verds públics i l’arbrat viari de Palafolls
  • Pla de Gestió Sostenible dels espais verds públics i l’arbrat viari de Palafolls, exemple d'ortofoto actual del mateix indret
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043