Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Notícies
previsio
 
 
21/05/2018 | 18:43 h

S'aproven inicialment els reglaments d'ús de les instal·lacions esportives i el funcionament intern de La Nau d'entitats

26 de febrer de 2018L'anunci d'aprovació inicial s'ha publicat al BOP del dia 21 de febrer de 2018 i es pot consultar íntegrament al tauler d'anuncis oficial de la pàgina web.
S'obre, doncs, un període de 30 dies hàbils des de la seva publicació per poder fer reclamacions o suggeriments. Un cop passat aquest termini s'entendrà aprovat definitivament. En cas de sol·licituds d'esmenes s'hauran de resoldre i passar per ple municipal per aprovar definitivament.Número de visites
196
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona