Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/04/2024 | 11:19 h
previsio
 
 
19/04/2024 | 11:19 h

L'Ajuntament celebra dijous el ple del mes de febrer

13 de febrer de 2024


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens


Ordre del dia

 

Part resolutiva

 

1. Aprovació de l'acta anterior

 

2. Informacions de presidència

 

2.1. Informar sobre els actes de la Festa de Carnestoltes

2.2. Informar sobre les obres del Castell

2.3. Informar sobre la situació de sequera

 

3. Donar compte al ple de la tramesa d'informació conforme al que estableix l'article 16 de l'ordre MINHAP/2105/2012. Execució trimestral del pressupost, corresponent al quart trimestre del 2023

 

4. Donar compte de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria del període mig de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre del 2023

 

5. Donar compte de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al quart trimestre del 2023

 

6. Donar compte al ple del decret 2024DECR000378 de data 7 de febrer d'aprovació de la modificació número 1/2024, modalitat d'incorporació de romanents de crèdits finançada amb romanent líquid de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat de l'exercici anterior, romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals i compromisos d'ingressos

 

7. Aprovació de la modificació número 2/2024 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions i majors ingressos

 

8. Aprovació provisional modificació de l'ordenança fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (aprovació provisional) 2024

 

9. Pròrroga del contracte administratiu del servei de jardineria de l'Ajuntament de Palafolls

 

10. Aprovació de la ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera

 

11. Aprovació de la modificació del protocol general de serveis de la Xarxa Audiovisual Local, S.L.

 

12. Aprovació del pagament de la indemnització en concepte d'indemnització derivada de l'extinció de la relació laboral, en compliment de la sentència 6919/2023, de data 1 de desembre de 2023, en seu del recurs de súplica 4116/2023 dictada per la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

 

Part de control

 

13. Precs i preguntes

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i per Ràdio Palafolls.Número de visites
182
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43