Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
12/11/2019 | 02:55 h
Informació oficial
previsio
 
 
12/11/2019 | 02:55 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
6/8/2019
OF40. Preu Públic per la venda de begudes en les activitats organitzades per la Ràdio Municipal de Palafolls
19/12/2018
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PUBLIC MUNICIPALS
19/12/2018
Ord.30 Preu Públic prestació Servei Escola Bressol
19/12/2018
Ord.25 Preu públic Falques Publicitàries Ràdio Municipal
19/12/2018
Ord.24 Taxa Subministrament Aigua Potable
19/12/2018
Ord.22 Taxa per parades, barraques, casetes de venda espectacles, ambulants
19/12/2018
Ord.16 Taxes per Serveis Generals
19/12/2018
Ord.14 Taxa Retirada Vehicles abandonats o estacionats defectuosament
19/12/2018
Ord.12 Taxa prestació servei de Gestió de Residus Municipals
19/12/2018
Ord.11 Taxa servei Clavegueram
19/12/2018
Ord.10 Taxa prestació serveis intervenció administrativa Activitats
19/12/2018
Ord. 5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
19/12/2018
Ord. 4 Impost sobre Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
19/12/2018
Ord. 2 Impost sobre Activitats Econòmiques
19/12/2018
Ord. 1 Impost sobre Béns Immobles
23/9/2019
OF39. Preu públic servei de menjador Casal d'Estiu
3/8/2018
OF39. Preu públic servei de menjador Casal d'Estiu
27/12/2017
Ordenança gral de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
27/12/2017
Ord.38 Preu públic per la prestació del servei de Podologia
27/12/2017
Ord.37 Preu públic per la venda de gelats i per la cursa popular
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043