Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
18/03/2018 | 01:03 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Anuncis Ajuntament de Palafolls
29/11/2017
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per Servei de Dansa corresponent al 1r trimestre del curs 2017-18
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2018
9/3/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per serveis generals, concretament del Servei Respir febrer-18
6/3/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per serveis generals en concret el Segon trimestre del curs 17-18 de Dansa
28/2/2018
URBANISME: anunci d'aprovació inicial i informació pública de conveni urbanístic de gestió sobre el finançament del pla especial urbanístic d'infraestructures dels sectors industrials del Mas Puigvert
23/2/2018
Anunci modificació règim dedicació d'un regidor
21/2/2018
Anunci aprovació inicial Reglament ús instal·lacions esportives
21/2/2018
Anunci aprovació inicial del Reglament ús i funcionament intern "la nau"
27/2/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa del servei de Música març-18
16/2/2018
Anunci de l'acord de Ple de la modificació de la dedicació del Regidor d'Urbanisme i Salut Pública
13/2/2018
SECRETARIA: Anunci sobre la resolució del procediment d'exercici de la potestat d'investigació en relació al camí de Cal Besó.
23/1/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa del servei Respir desembre-17
21/12/2017
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa del servei de Música cossresponent al gener-18, curs 2017-18
6/3/2018
Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Palafolls
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2017
6/11/2017
Anunci exposició cens electoral eleccions Parlament Catalunya 2017
21/9/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució corresponent a l'obra "Pavimentació de la pista d'atletisme "La Figuerassa"".
7/7/2017
Anunci aprovació inicial modificació reglament policia local de Palafolls 2017
7/7/2017
SECRETARIA: Aprovació inicial modificació ordenança subvencions 2017
7/6/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució corresponent a l'obra "Pavimentació de la pista d'atletisme "La Figuerassa"".
21/4/2017
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació definitiva del projecte executiu corresponent als treballs de connexió del pàrquing municipal "Riera Burgada" amb el carrer Pi i Margall.
13/4/2017
URBANISME: anunci d'aprovació inicial de la MPGO relatiu a la gestió de residus externs en l'àmbit dels sectors 14, 15, 19-20, 27 i UA 4 i 5
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona