Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
23/05/2018 | 22:11 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Anuncis Ajuntament de Palafolls
20/3/2018
URBANISME: anunci d'inici de l'expedient de reparcel·lació de la UA 17
29/11/2017
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per Servei de Dansa corresponent al 1r trimestre del curs 2017-18
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2018
23/5/2018
Anunci de l'extracte de la publicació del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives
21/5/2018
Relació baremada llar d'infants P2 curs 2018-2019
21/5/2018
Relació baremada llar d'infants P1 curs 2018-2019
21/5/2018
Relació baremada llar d'infants P0 curs 2018-2019
21/5/2018
URBANISME: anunci d'aprovació inicial i informació pública del pla especial d'assignació d'ús d'equipament tècnic en l'àmbit de Mas Reixac
23/5/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa pel Servei de Música Juny-18, curs 2017-18
14/5/2018
Anunci d'exposició al públic de la matrícula de les quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques corresponents a l'exercici 2018
11/5/2018
URBANISME: anunci d'aprovació inicial i d'informació pública del projecte de rehabilitació parcial del castell de Palafolls
7/5/2018
URBANISME: anunci aprovació conveni Inditex, SA
3/5/2018
Anunci de la modificació del règim de dedicació d'un regidor.
2/5/2018
Anunci aprovació inicial denominació nova de diversos espais del municipi.
26/4/2018
URBANISME: anunci d'aprovació del conveni urbanístic de gestió sobre el finançament del pla especial urbanístic d'infraestructures dels sectors industrials de Mas Puigvert
30/4/2018
Edicte de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per serveis generals, concretament de Música del mes de Maig-18
19/4/2018
ÀREA MEDI AMBIENT.Anunci de les Bases reguladores de l'atorgament de llicències d'ocupació temporal per a l'ús privatiu de terrenys destinats a horts urbans i obertura d'un nou termini extraordinari per
19/4/2018
ÀREA MEDI AMBIENT.Anunci d'adjudicació de les llicències d'ocupació temporal per a l'ús privatiu de terrenys destinats a horts urbans (5è termini) I obertura d'un nou termini extraordinari per a noves sol·licituds.
16/4/2018
Anunci de la modificació de les delegacions dels regidors segons decret Alcaldia 459-18.
26/3/2018
Aprovació inicial del projecte constructiu d'una millora de l'accés al pont de la carretera B682 en el marc de la ruta de la Tourdera.
20/3/2018
URBANISME: anunci d'inici de l'expedient de reparcel·lació de la UA 17
123 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona