Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/02/2021 | 06:44 h
Informació oficial
previsio
 
 
25/02/2021 | 06:44 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
11/1/2021
OF43 Preu Públic per a la prestació del Servei de Transport a la Demanda al municipi de Palafolls
22/12/2020
OF30 Taxa prestació Servei Escola Bressol
22/12/2020
OF20 Taxa per a la utilització d'equipaments municipals
22/12/2020
Ordenança gral de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
22/12/2020
OF38 Preu públic per la prestació del servei de Podologia
22/12/2020
OF28 Taxa utilització Instal·lacions Esportives Municipals
22/12/2020
OF27 Taxa prestació Serveis Piscina Municipal
22/12/2020
OF16 Taxes per Serveis Generals
22/12/2020
OF12 Taxa prestació servei de Gestió de Residus Municipals
22/12/2020
OF4 Impost sobre Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana
22/12/2020
OF3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
22/12/2020
OF1 Impost sobre Béns Immobles
21/4/2020
OF42 Preu públic per a la venda d'entrades espectacles
8/4/2020
O31 Reguladora prestació patrimonial de caràcter públic no tributari servei de cementiri
20/12/2019
OF41 Preu públic regulador productes audiovisuals a Palafolls
16/12/2019
Anunci aprovació definitiva ordenances fiscals 2020
16/12/2019
OF23. Recàrrec sobre l'IBI immobles ús residencial desocupats amb caràcter permanent
16/12/2019
OF24 Taxa Subministrament Aigua Potable
16/12/2019
OF9 Taxa Llicències o comprovació activitats comunicades en Urbanisme
16/12/2019
OF7 Taxa expedició de Documents Administratius
123 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043