Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
19/12/2018 | 05:17 h
Informació oficial
previsio
 
 
19/12/2018 | 05:17 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
27/9/2018
Ord.16 Taxes per Serveis Generals
3/8/2018
OF39. Preu públic servei de menjador Casal d'Estiu
27/12/2017
Ordenança gral de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
27/12/2017
Ord.38 Preu públic per la prestació del servei de Podologia
27/12/2017
Ord.37 Preu públic per la venda de gelats i per la cursa popular
27/12/2017
Ord.33 Preu Públic prestació Servei Atenció Domiciliària
27/12/2017
Ord.30 Preu Públic prestació Servei Escola Bressol
27/12/2017
Ord.29 Taxa accés Activitats Culturals
27/12/2017
Ord.28 Taxa utilització Instal·lacions Esportives Municipals
27/12/2017
Ord.27 Taxa prestació Serveis Piscina Municipal
27/12/2017
Ord.26 Taxa serveis Sanitat Preventiva
27/12/2017
Ord.25 Preu públic Falques Publicitàries Ràdio Municipal
27/12/2017
Ord.22 Taxa per parades, barraques, casetes de venda espectacles, ambulants
27/12/2017
Ord.17 Taxa aprofitament espai domini públic empreses explotadores subministraments
27/12/2017
Ord.14 Taxa Retirada Vehicles abandonats o estacionats defectuosament
27/12/2017
Ord.12 Taxa prestació servei de Gestió de Residus Municipals
27/12/2017
Ord.10 Taxa prestació serveis intervenció administrativa Activitats
27/12/2017
Ord. 9 Taxa Llicències o comprovació activitats comunicades en Urbanisme
27/12/2017
Ord. 7 Taxa expedició de Documents Administratius
27/12/2017
Ord. 5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043