Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/11/2020 | 16:56 h
Informació oficial
previsio
 
 
24/11/2020 | 16:56 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
21/4/2020
OF42. Preu públic per a la venda d'entrades espectacles
8/4/2020
O31. Reguladora prestació patrimonial de caràcter públic no tributari servei de cementiri
20/12/2019
OF41. Preu públic regulador productes audiovisuals a Palafolls
16/12/2019
Anunci aprovació definitiva ordenances fiscals 2020
16/12/2019
OF23. Recàrrec sobre l'IBI immobles ús residencial desocupats amb caràcter permanent
16/12/2019
OF20. Taxa per a la utilització d'equipaments municipals
16/12/2019
Ord.28 Taxa utilització Instal·lacions Esportives Municipals
16/12/2019
Ord.27 Taxa prestació Serveis Piscina Municipal
16/12/2019
Ord.24 Taxa Subministrament Aigua Potable
5/2/2020
Ord.12 Taxa prestació servei de Gestió de Residus Municipals
16/12/2019
Ord. 9 Taxa Llicències o comprovació activitats comunicades en Urbanisme
16/12/2019
Ord. 7 Taxa expedició de Documents Administratius
16/12/2019
Ord. 3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
16/12/2019
Ord. 1 Impost sobre Béns Immobles
6/8/2019
OF40. Preu Públic per la venda de begudes en les activitats organitzades per la Ràdio Municipal de Palafolls
19/12/2018
Ordenança gral de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
19/12/2018
Ord.30 Preu Públic prestació Servei Escola Bressol
19/12/2018
Ord.25 Preu públic Falques Publicitàries Ràdio Municipal
19/12/2018
Ord.22 Taxa per parades, barraques, casetes de venda espectacles, ambulants
19/12/2018
Ord.16 Taxes per Serveis Generals
123 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043