Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
21/02/2018 | 18:27 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Convocatòries
9/5/2016
Instància de sol·licitud genèrica convocatòries de selecció de personal
Convocatòries > 1 plaça d'agent de la Policia Local- concurs-oposició lliure.
2/2/2018
Anunci de reconeixement metge del procés selectiu per una plaça de la Policia Local, sistema lliure.
2/2/2018
Anunci resultats prova psicotècnica d'una plaça agent Policia Local procés lliure.
24/1/2018
Anunci convocatòria prova spicotècnica concurs lliure d'una plaça d'agent de la Policia
17/1/2018
Anunci de puntuacions totals de totes les fases per a la provisió d'una plaça de Policia Local.
17/1/2018
Anunci de puntuacions prova pràctica per a la provisió d'una plaça de Policia Local.
15/1/2018
Anunci de puntuacions de la proves físiques del procés selectiu d'una plaça d'agent de la Policia Local.
15/1/2018
Anunci de puntuacions de la prova teòrica del procés selectiu d'una plaça d'agent de la Policia Local.
9/1/2018
Llistat definitiu d'admesos i exclosos per a la selecció d'una plaça d'agent de la Policia Local.
20/10/2017
Anunci d'una plaça d'agent de la Policia Local- concurs-oposició lliure.
Convocatòries > 1 plaça d'agent de la Policia Local- sistema de concurs de mobilitat horitzontal.
16/2/2018
Anunci reconeixement mèdic convocatòria sistema mobilitat horitzontal, d'un agent de Policia Local.
8/2/2018
Anunci resultats prova psicotècnica, subprova 2 del procés selectiu, mobilitat horitzontal.
2/2/2018
Anunci resultats prova psicotècnica-subprova 1-plaça agent Policia Local procés mobilitat horitzontal
24/1/2018
Anunci convocatòria prova spicotècnica mobilitat horitzontal d'una plaça d'agent de la Policia
24/1/2018
Anunci de puntuacions finals de totes les fases per a la selecció d'un agent de la Policia Local, mobilitat horitzontal.
20/10/2017
Anunci d'una plaça d'agent de la Policia Local- sistema de concurs de mobilitat horitzontal.
Convocatòries > Tècnic/a d'Educació
14/11/2017
Anunci de la convocatòria de les bases reguladores del procés selectiu d'un/a Tècnic/a d'Educació.
Convocatòries > Convocatòria Borsa de treball Llar d'Infants
10/2/2017
Anunci de les bases reguladores que regiran la convocatòria de selecció per a la creació d’una borsa de treball del personal que presta els seus serveis a la Llar d’Infants municipals per a cobrir possibles vacants-substitucions caràcter temp...
Convocatòries > Convocatòria Tècnic Mig l'àrea de Secretaria
12/2/2018
Anunci llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés de selecció Tècnic mig de l'àrea de Secretaria.
27/12/2017
Anunci de les Bases reguladores del procediment selectiu mitjançant concurs oposició, per a la provisió amb caràcter interí de la plaça de tècnic/a mig de l’àrea de Secretaria de l’ajuntament.
12 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona