Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
22/02/2019 | 18:51 h
Informació oficial
previsio
 
 
22/02/2019 | 18:51 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Convocatòries
27/3/2018
Anunci dels resultats de totes les fases del procés selectiu de Tècnic Mig de Gestió de Secretaria.
9/5/2016
Instància de sol·licitud genèrica convocatòries de selecció de personal
Convocatòries > Convocatòria Dinamitzador Juvenil desembre 2018
22/2/2019
Anunci rectificació error material Decret261 llistat provisional admesos i exclosos
18/2/2019
Anunci modificació horaris proves procés selectiu dinamitzador/a juvenil
13/2/2019
Anunci llistat provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per la contractació en règim laboral temporal d'un/a dinamitzador/a juvenil
7/2/2019
Anunci error material de las bases reguladores de dinamitzador publicades al BOPB al 21 de desembre de 2018
4/2/2019
Anunci rectificació material contingut a les bases publicades al BOBP 21 de desembre de 2018
21/12/2018
Bases del procés selectiu de la convocatòria per a la contractació d'un dinamitzador/a juvenil, mitjançant concurs oposició.
Convocatòries > Convocatòria funcionarització interna
21/1/2019
Anunci d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la funcionarització i promoció interna personal auxiliar administratiu.
17/12/2018
Convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició, pera la funcionairtzació i promoció interna del personal auxiliar administratiu.
17/12/2018
Bases del procés selectiu mitjançant concurs oposició, pera a la funcionarització i promoció interna del personal auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Palafolls.
Convocatòries > Convocatòria Promoció Econòmica
11/2/2019
Anunci dels resultats de totes les fases del procés selectiu per a la contractació d'un tècnic de promoció econòmica
4/2/2019
Anunci resultats exercici específic de coneixements de català nivell C1
4/2/2019
Anunci dels resultats del procès selectiu de tècnic/a de promoció econòmica
31/1/2019
Anunci llistat definitiu d'admesos i exclosos per a la contractació en règim laboral temporal d'un/a tècnic/a de promoció econòmica
15/1/2019
Anunci llistat provisional d'admesos i exclosos per a la contractació en règim laboral temporal d'un/a Tècnic/a de promoció econòmica.
27/9/2018
Anunci bases reguladores del procés selectiu per a la contractació en règim laboral temporal d'un/a tècnic/a de promoció econòmica mitjançant concurs.
Convocatòries > Convocatòria borsa administratives
14/12/2018
Anunci totes les fases del procés selectiu de creació d'una borsa d'administratius
29/11/2018
Llistat d'admesos i exclosos definitiu del procés selectiu d'una borsa d'administratives
Convocatòries > Convocatòria borsa de treball d'educadores Llar d'Infants 2018
25/1/2019
Anunci de constitució de la borsa d'educadors/res de la llar d'infants
123 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043