Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/11/2018 | 22:44 h
Informació oficial
previsio
 
 
20/11/2018 | 22:44 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Convocatòries
27/3/2018
Anunci dels resultats de totes les fases del procés selectiu de Tècnic Mig de Gestió de Secretaria.
9/5/2016
Instància de sol·licitud genèrica convocatòries de selecció de personal
Convocatòries > Convocatòria Promoció Econòmica
27/9/2018
Anunci bases reguladores del procés selectiu per a la contractació en règim laboral temporal d'un/a tècnic/a de promoció econòmica mitjançant concurs.
Convocatòries > Convocatòria borsa administratives
15/11/2018
Llistat provisional admesos i exclosos borsa administratius
5/10/2018
Anunci convocatòria procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal administratiu, amb caràcter interí.
27/9/2018
Anunci de les bases reguladores per a la creació d'una borsa de treball de personal administratiu, amb caràcter interí, mitjançant concurs lliure.
Convocatòries > Convocatòria borsa de treball d'educadores Llar d'Infants 2018
22/5/2018
Anunci de puntuacions prova de català del procés selectiu d'una borsa d'educadores de la Llar d'Infants.
18/5/2018
Anunci llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos del procediment selectiu per a la creació d'una borsa d'educadores de la Llar d'infants.
4/5/2018
Anunci llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés de selecció d'educadores de la Llar d'infants.
2/3/2018
Bases reguladores procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’educadores de la Llar d’Infants.
Convocatòries > Convocatòria borsa de treball Periodistes 2018
22/10/2018
Anunci de la puntuació de les proves per a la creació d'una borsa de periodistes.
16/10/2018
Anunci del llistat d'admesos i exclosos definitiu del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Periodistes.
30/4/2018
Anunci de les bases reguladores que regiran la convocatòria de selecció per a la creació d'una borsa de treball de Periodistes per a cobrir possibles contractacions.
Convocatòries > Convocatòria plaça d'Arxiver
24/10/2018
Convocatòria de les bases del procés selectiu per a la creació d'una plaça d'arxiver, DOGC 7733, de 24 d'octubre de 2018.
11/10/2018
Anunci de la publicació BOPB de les bases del procés selectiu mitjançant concurs-oposició, per a la provisió amb caràcter interí de la plaça d'Arxiver de l'Ajuntament.
Convocatòries > Convocatòria borsa d'agents Policia Local octubre 2018
16/11/2018
Llistat provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d'una borsa de Policia Local.
24/10/2018
Instància especifica per borsa de Policia Local
24/10/2018
Convocatòria de les bases del procés selectiu per a la creació d’una borsa d’agents de la Policia Local, DOGC 7733, de 24 d'octubre de 2018.
22/10/2018
Anunci publicació de les bases del procés selectiu per a la creació d'una borsa de policies locals, BOPB, 19 octubre de 2018.
Convocatòries > Convocatòria personal escola de música
12/9/2018
Anunci resultats de totes les fases del procés i ordre de puntuació final.
1234 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043