Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
18/07/2018 | 11:26 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Convocatòries
27/3/2018
Anunci dels resultats de totes les fases del procés selectiu de Tècnic Mig de Gestió de Secretaria.
9/3/2018
Extracte de la convocatòria del concurs de música jove "MOSCA", de Palafolls
9/5/2016
Instància de sol·licitud genèrica convocatòries de selecció de personal
Convocatòries > Convocatòria borsa de treball d'educadores Llar d'Infants 2018
22/5/2018
Anunci de puntuacions prova de català del procés selectiu d'una borsa d'educadores de la Llar d'Infants.
18/5/2018
Anunci llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos del procediment selectiu per a la creació d'una borsa d'educadores de la Llar d'infants.
4/5/2018
Anunci llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés de selecció d'educadores de la Llar d'infants.
2/3/2018
Bases reguladores procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’educadores de la Llar d’Infants.
Convocatòries > Convocatòria borsa de treball Periodistes 2018
30/4/2018
Anunci de les bases reguladores que regiran la convocatòria de selecció per a la creació d'una borsa de treball de Periodistes per a cobrir possibles contractacions.
Convocatòries > Convocatòria personal escola de música
12/7/2018
Convocatòria Bases procés selectiu del personal de l'Escola de música i Dansa, curs escolar 2018-2019
Convocatòries > Convocatòries borsa de treball oficials 2a manteniment, bidells, ...
31/5/2018
Anunci resultats de totes les fases de la selecció d'una borsa de 2a de manteniment, bidells....
31/5/2018
Anunci valoració mèrits de selecció d'una borsa de 2a manteniment, bidell...
31/5/2018
Anunci resultats prova teòrico-pràctica de la selecció d'una borsa de 2a de manteniment, bidells....
24/5/2018
Anunci llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos del procés selectiu,Oficial de 2a de manteniment, bidells...
10/5/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos per a la selecció d'una borsa de treball d'oficials de segona manteniment i conservació, bidells, i encarregats de vigilància i manteniment d'instal·lacions municipals.
2/3/2018
Bases reguladores procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’oficials de segona de manteniment i conservació, bidells, i encarregats de vigilància i manteniment d’instal•lacions municipals.
Convocatòries > Convocatòria borsa de treball mestre Llar d'Infants 2017
10/2/2017
Anunci de les bases reguladores que regiran la convocatòria de selecció per a la creació d’una borsa de treball del personal que presta els seus serveis a la Llar d’Infants municipals per a cobrir possibles vacants-substitucions caràcter temp...
Convocatòries > Convocatòries Borsa Policia Local 2018
17/7/2018
Rectificació de l'error material contingut en l'anunci dels resultats psicotècnic de data 6 de juliol de 2018.
13/7/2018
Anunci constitució borsa procés de selecció per la borsa d'agents de la Policia Local
13/7/2018
Anunci resultats psicotecnic procés de selecció per la borsa d'agents de la Policia Local 2018
3/7/2018
Anunci citació revisió mèdica borsa d'agents de la Policia Local
1234 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043