Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Tràmits i gestions
previsio
 
 
20/02/2018 | 14:09 h

Genèrics
Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal
Instància genèrica
Participació i cooperació ciutadana
Queixes i suggeriments
Sol·licitud d'accés a la Informació Pública
Sol·licitud reserva del molí d'en Puigvert
Governació
Cita amb el cap de la Policia Local
Comunicació i informació d'anomalies a la via pública
Comunicació i sol·licitud d'afectacions viàries
Denúncies online
Objectes perduts
Sol·licitud d’autorització o renovació de targetes d’armes d’aire comprimit
Medi ambient
Comunicació de crema
Llicències administrativa municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos
Sol·licitud Préstec biotrituradora
Padró habitants
Consulta del ciutadà sobre l'empadronament
Sol·licitud certificat/volant d'empadronament
Sol·licitud de canvi de domicili
Sol·licitud de certificat de convivència històric
Sol·licitud de històric d'empadronament
1234 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona