Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
01/12/2022 | 09:03 h
CI General
previsio
 
 
01/12/2022 | 09:03 h

La Comissió Informativa de Serveis Generals estarà integrada pels membres següents:


President-Delegat: Sr. Francesc Alemany i Martínez (suplent: Jordi Villaret i Sayago).

Vocals:

Susanna Pla i Capdevila en representació del grup municipal d’ERC-AM (suplent: Sònia González Hernández)
M. Dolores Agüera Martín en representació del grup municipal del PSC-CP (suplent: Martín Victoria Iglesias)
Clara Hidalga Lasheras en representació del grup municipal del PALAFOLLS EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM.

Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043