Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
03/12/2023 | 11:22 h
previsio
 
 
03/12/2023 | 11:22 h

18 punts a l'ordre del dia del ple ordinari del mes de maig

18 de maig de 2022


Aquest dijous hi ha ple a l'Ajuntament. Es recupera la presencialitat i el ple es farà a la sala de plens a partir de les 19h


Aquest dijous està convocada sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Palafolls. Hi ha 18 punts a l’ordre del dia. De nou el ple recupera la presencialitat i es farà a la sala de plens del consistori amb la possibilitat de presència de públic.

 

Demà també s’estrena una nova forma de seguir el ple municipal, ja que, a banda de la transmissió que en fa Ràdio Palafolls, el ple es podrà veure en vídeo al canal de Youtube de l’Ajuntament de Palafolls.

 

El podeu seguir a través d’aquest enllaç a partir de les 19h - bit.ly/3wxxBqu

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA DEL PLE

 

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

2.- INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN, DE DATA 10/05/2022, D'APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU EL PALAUET.

2.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET 1309/2022, DE DATA 11/05/2022, DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DEL PLA ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT.

 

3.- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022.

 

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PRIMER TRIMESTRE 2022).

 

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ I DE TRESORERIA DE COMPLIMENT AMB L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022.

 

6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2022, MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇATS MITJANÇANT BAIXES DE CRÈDITS D’ALTRES APLICACIONS ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.

 

7.- DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL DE LES OBRES EXECUTADES PER LA FUNDACIÓ PRIVADA MOLI PUIGVERT PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS QUE HO JUSTIFIQUEN.

 

8.- DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL DE LES OBRES EXECUTADES PER LA FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS QUE HO JUSTIFIQUEN.

 

9.- APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ I ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE L’ESPAI AGRARI DE LA BAIXA TORDERA.

 

10.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS.

 

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ  TERRITORIAL I URBANA DE PALAFOLLS "ADAPTACIÓ A LA DELIMITACIÓ DE TERME MUNICIPAL”.

 

12.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN PART DELS TERRENYS INCLOSOS ALS SECTORS 24 "ELS RECS" I 25 "CAMÍ DEL ROIG" DELIMITATS AL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANA DE PALAFOLLS.

 

13.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL SANTA MARIA ASSUMPTA I A LA UNITAT D'ACTUACIÓ 1.

 

14.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS

 

15.- ADEQUACIÓ SINGULAR DE RETRIBUCIONS D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA.

 

16.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS DE  COMPROMÍS EN LA LLUITA CONTRA EL FRAU.

 

17.- MOCIÓ PER A LA NEGOCIACIÓ AMB LES TREBALLADORES QUE SÓN PART DEL  PROCESSOS JUDICIALS AMB L'AJUNTAMENT I LES QUE ES PUGUIN VEURE AFECTADES PELS PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021.

 

18.- PRECS I PREGUNTESNúmero de visites
538
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43