Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
18/07/2024 | 20:18 h
previsio
 
 
18/07/2024 | 20:18 h

A què anirà destinat el pressupost de 2020 de l’ajuntament?

18 de febrer de 2020


El consistori posa a l'abast de la ciutadania les xifres concretes en les quals s'invertirà el pressupost d'enguany per programes, per acostar-les al públic en general, més enllà dels números del pressupost.


El ple de l'ajuntament de Palafolls va votar l'aprovació inicial dels pressupostos per a l'exercici 2020. Els comptes, que ara estan a exposició pública, eleven la xifra del pressupost total a 10.216.280€. Com els redistribuirà per programes l'Ajuntament?

Les dades, classificades per programes, inclouen tot allò que es destina a cada concepte al municipi: no només les inversions o els projectes en si, sinó que també tot aquell personal que es requereix per fer funcionar el programa.

 

 

Els principals àmbits d’actuació dels pressupostos, per programes

 

pressupost municipal palafolls programes.jpg

D'entre els àmbits més dotats pressupostàriament, hi trobem l'educació, una de les pedres angulars de l'executiu, i una aposta de futur de poble, amb una despesa d'1.277.085,51€. Un altre dels grans temes en els quals l’ajuntament s’està abocant són els residus. Enguany, s’hi destinaran 980.000€ mentre l’equip de govern endega els estudis previs per poder fer el trànsit cap a un model més responsable, viable i sostenible de neteja de residus que, a més, assoleixi els objectius mediambientals fixats per la UE. L’altra gran pota d’aquests pressupostos amb una xifra propera als 740.000€ és l’urbanisme.

 

Els pressupostos completen el benestar a Palafolls amb 356.000€ cap a l’àmbit de l’assistència social i 272.000€ cap a la gent gran. Els diners es destinaran als casals d’avis i al Servei Respir. Pel que fa a d’altres àmbits d’inversió, Palafolls destinarà enguany gairebé 400.000€ a esports incloent-hi el manteniment d’equipaments i 313.000€ a parcs i jardins. També hi haurà dotacions a departaments de nova creació, com ara comunicació, amb gairebé 65.000€ destinats i 19.000€ a patrimoni.

 

 

Què ingressa l’ajuntament, i quin marge d’inversió resta més enllà de les despeses fixes?

 

pressupost municipal palafolls ingressos i despeses.jpg

 

Els pressupostos d’un ajuntament es divideixen en ingressos i despeses. Els ingressos, en aquest cas, tenen com la principal font de recursos tot el que són impostos i taxes, en aquest cas un total de 7.587.880€, el que suposa pràcticament el 75% dels ingressos del consistori. Gairebé la resta del 25% restant ve per transferències d’altres administracions, en el cas de Palafolls s’han pressupostat uns 2.547.400€. La resta són ingressos relatius al patrimoni (61.000€) i als actius financers (20.000€).

 

A l’altre cantó de la balança hi ha les despeses. Els ajuntaments les divideixen per capítols, essent sempre el primer (personal) i el segon (béns i serveis) els qui s’ho enduen gairebé tot. En el cas del personal, una despesa fixa, l’ajuntament hi inverteix el 45% del pressupost anual, uns quatre 4,5 milions. La xifra s’eleva una mica més en el cas de la contractació de Béns i serveis, fins als 5,2 milions (52,03%). La resta són o bé transferències (220.101,66€, el 2,18%), o bé els 20.000€ dels actius (0,20%).

 

 

Els recursos humans, el principal actiu de la casa

 

pressupost municipal palafolls personal.jpg

 

Amb aquests pressupostos, el consistori fa una aposta decidida per donar un impuls a la seva plantilla. Des de l’equip de govern s’ha considerat que per aconseguir donar un millor servei a la ciutadania és important reforçar també els efectius que l’han de prestar.

 

En aquest àmbit, la seguretat és la més ben dotada amb 1.036.149,95€, seguida de 725.798,11€ que van cap a personal relacionat amb l’administració general i els 644.825,51€ del personal municipal relacionat amb l’educació a Palafolls. El departament d’Urbanisme, amb una dotació de 505.917,10€, és una altra de les branques importants pel que fa a la inversió en personal de l’ajuntament. La brigada amb tot el personal de fusteria, electricitat, etcètera, rep una inversió de 426.295.93€,  i aleshores hi ha tota una sèrie de recursos de menor quantitat destinats a més aspectes de la gestió del govern, com són les retribucions dels mateixos regidors de govern (239.062,36€), esports (142.284,17€) o recursos humans (120.275,02€), entre d’altres.Número de visites
1773
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43