Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/07/2024 | 19:09 h
previsio
 
 
20/07/2024 | 19:09 h

Aquest divendres hi ha ple a l’Ajuntament de Palafolls

27 de juliol de 2017


La sessió, que és ordinària, té 19 punts a l’ordre del dia, entre els quals hi ha el de precs i preguntes de la ciutadania.

En els punts més destacats del ple hi ha la cessió d’un terreny a la Generalitat per tal que es construeixi un nou CAP de Salut que substitueixi l’actual centre sanitari. També es presentarà el projecte inicial de reurbanització del carrer Folch i Torres de Sant Lluís i es discutirà un canvi  en les tarifes de l’aigua amb la voluntat de reduir la factura a gran part dels abonats de la nostra vila.

 

El ple, que començarà a les 19h, és obert al públic i serà transmès en directe per Ràdio Palafolls (107.7 fm o www.radiopalafolls.cat).

 

Consulta l’ordre del dia del ple del 28 de juliol:


1.   Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el 27 de juny de 2017.

2. Sol·licituds, comunicacions i disposicions d’interès per a l’administració municipal.

3. Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 662/2017 a 895/2017 i control d’òrgans de govern.

4. Aprovació del protocol de protecció als/les treballadors/res dels serveis socials bàsics davant possibles agressions de persones usuaris/àries.

5. Proposta per a l’autorització del compatibilitat d’un segon lloc de treball.

6. Ratificació del decret d’alcaldia 852/2017 per a la modificació dels torns de treball de la policia local durant l’estiu 2017.

7. Proposta de festes locals per a l’any 2018.

8. Aprovació de la modificació de les tarifes del servei d'abastament domiciliari d'aigua potable.

9. Aprovació provisional del pla parcial del sector 10-16 “nucli nord de Sant Genís”.

10.  Aprovació provisional de la  modificació puntual del pla general d’ordenació que té per objecte la qualificació com a equipament públic cultural, docent i tècnic (clau gràfica s8-s11), en sòl no urbanitzable d’especial protecció, del “Molí de la Pedrera”.

11. Aprovació de l’acta de delimitació entre els termes municipals de Tordera i de Palafolls.

12. Inici d’expedient de delimitació del terme municipal de Malgrat respecte al de Palafolls i nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació.

13. Donar compte de la informació pressupostària corresponent al 2n. trimestre del 2017.

14. Donar compte del període mig de pagament del 2n  trimestre del 2017.

15. Donar compte de l’informe de morositat del 2n trimestre del 2017.

16. Aprovar la modificació pressupostària núm. 4/2017 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

17. Presentació del projecte d’urbanització del carrer Folch i Torres pel seu arquitecte redactor.

18. Inici de la tramitació per a la cessió al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya d’un sòl municipal per a la contrucció d’un nou CAP de salut a Palafolls.

19. Precs i preguntes.Número de visites
2449
  • Sala de plens de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43