Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
29/02/2024 | 20:49 h
previsio
 
 
29/02/2024 | 20:49 h

Disponible la bonificació de la taxa de la brossa fins l'1 de Març

12 de febrer de 2021


Tal com va informar el consistori, des de l'1 de Gener i fins l'1 de Març la ciutadania ja pot acollir-se a la taxa de la brossa per aquest 2021


El Govern Municipal va aprovar incialment a finals de l'any passat les ordenances fiscals per aquest 2021, que entre altres posaven a la disposició de la ciutadania una serie de bonificacions. 

 

Des del consistori es fa un recordatori al termini per acollir-se a la bonificació de la taxa de les escombraries, que finalitza l'1 de Març d'aquest 2020.

 

Pel que fa a la bonificació de la taxa de la brossa, s'apliacarà una reducció de la taxa: 

 

- Tots aquells subjectes passius contribuents que, per la seva situació personal, puguin estar sotmesos a una situació de pobresa temporal i amb el conseqüent risc d'exclusió social del 90%. (aquesta situació serà valorada per l’àrea de serveis socials)


- Tots aquells subjectes passius contribuents que siguin pensionistes de jubilació o invalidesa (a nivell contributiu o no contributiu), o viudetat, que no disposin de cap altre bé moble o immoble que l'habitatge en el que resideixin, sota els criteris següents:


1. Habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors al salari mínim interprofessional aprovat anualment, gaudiran d'una reducció en la taxa equivalent al 80%.


2. Habitatge amb un sol resident que acrediti la condició de disminuït amb un grau igual o superior al 65% i els seus ingressos siguin iguals o inferiors al salari mínim interprofessional aprovat anualment, gaudiran d'una reducció en la taxa equivalent al 80%.


3. Habitatge amb un sol matrimoni, els ingressos conjunts deis quals siguin iguals o inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional, gaudiran d'una reducció en la taxa equivalent al 50%.


4. Habitatge amb unitat familiar que percebi una renda mínima d'inserció, gaudiran d'una reducció en la taxa equivalent al 90%.


5. Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de la taxa, tindran dret a una reducció del 25% en la quota íntegra de la mateixa, sempre que l'immoble de què es tracti constitueixi l'habitatge habitual de la família.


6. Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família monoparental en la data de meritament de la taxa, tindran dret a una reducció del 25% en la quota íntegra de la mateixa.


7. Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició persones grans dependents en la data de meritament de la taxa, tindran dret a una reducció del 25% en la quota íntegra de la mateixa.

Informació adicional

  • Podeu consultar al manual els diversos passos per tal de demanar bonificacions la ORGT així com fraccionament als pagaments.
  • Consulteu també el llistat complet de bonificacions així com els detalles i documentació necessària d’aquestes.
  • Per a més informació o resoldre consultes podeu posar-vos amb contacte amb:

      OAC - demanant cita prèvia al telèfon 93 762 00 43

      Diputació (ORGT) - contacte telefònic al 93 202 98 02 o al 93 202 98 05Número de visites
817
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43