Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
10/12/2023 | 01:52 h
previsio
 
 
10/12/2023 | 01:52 h

El casal d'estiu de Palafolls anuncia les dates per efectuar les preinscripcions

29 de maig de 2020


En cas que l'evolució dels esdeveniments continuï sent favorable, s'espera que el casal d'estiu pugui obrir les seves portes al juliol, tot ajustant les dinàmiques de treball als requeriments estipulats per les autoritats sanitàries


A causa de la crisi sanitària les dinàmiques de treball i activitats als casals d'estiu hauran de veure's modificades per poder garantir la seguretat de tots els infants i treballadors. D'aquesta manera s'ha previst una capacitat màxima per a 160 alumnes. Els infants seran dividits en grups reduïts i es prioritzaran les activitats desenvolupades en espais lliures, amplis i amb ventilació i protocol·litzades per tal de seguir els criteris sanitaris necessaris per garantir la màxima seguretat dels usuaris.

 

Un casal, dos equipaments

 

Tot i ser l'escola Les Ferreries la seu oficial del casal d'estiu, enguany i per la proximitat dels centres, també es farà servir l'escola Mas Prats per a reduir les ràtios de nens en l'espai. Així, es faria una distribució de 80 infants per escola. Una mesura que permet disposar de més espai de treball i tenir uns patis espaiats i més descongestionats.

 

Noves mesures de seguretat

 

Aquest any el casal d'estiu a Palafolls s'adapta a una nova realitat i per poder fer-la possible s'estableixen diversos protocols de seguretat com els seguiments sanitaris dels usuaris o controls de temperatura, però també s'incorpora la figura del responsable de seguretat e higiene, un professional que vetllarà pel compliment de les mesures de forma constant.

 

Tanmateix, no es permetrà l'accés al servei a tots aquells infants que hagin presentat simptomatologia compatible amb la COVID-19 en els darrers catorze dies, es programaran entrades i sortides del recinte de forma esglaonada per evitar aglomeracions. Es treballarà en petits grups de convivència de 10 persones, encara que l’activitat tingui més participants. La ràtio serà d’un monitor/a cada 10, començant sempre amb un mínim de dos monitors per activitat.

 

Pel que fa al servei de menjador, encara s'està avaluant la possibilitat d'habilitar-lo tot seguint les mesures de seguretat necessàries per garantir el seu correcte desenvolupament.

 

Preinscripcions

 

Si el curs dels esdeveniments continua sent favorable, les preinscripcions tindran lloc del 3 al 12 de juny i es podran fer de forma telemàtica mitjançant instància genèrica, adjuntant full de sol·licitud i també la resta de documentació requerida que es pot trobar annexada a la columna dreta:

 

*Tot i existir la possibilitat de realitzar la preinscripció presencialment a l'OACdel 8 al 12 de juny i sol·licitant cita prèvia, el consistori fa una crida a la col·laboració ciutadana per tal de realitzar el tràmit de forma telemàtica sempre que sigui possible.


Criteris d'admissió

 

En cas que les demandes de preinscripcions superin el nombre de places disponibles, s'aplicaran els següents criteris d'admissió:

Ser resident a Palafolls: 20 punts
Treballar al municipi: 20 punts
Haver estat usuari del servei el 2019: 10 punts

Taxes

 

El servei de recollida estipulat de 08:00h a 09:00h i de 13:00h a 14:00h, tindrà un cost de 2,10€/l'hora. Pel que fa a les quinzenes de matí el cost serà

de 45,36€ i les quinzenes de tarda 42,53€. Addicionalment, cada infant matriculat haurà de realitzar un pagament únic de 15,75€ en concepte de material, piscina i altres despeses d'activitats; i 5,25€ per la samarreta.

 

1 quinzena matí

45,36€

1 quinzena tarda

42,53€

Servei acollida

2,10€/hora

Excursió (piscina, entorn, material, etc.)

15,75€

Samarreta

5,25€

 

 

*Per a dubtes relacionats amb el casal d'estiu caldrà adreçar-se a: plf.ensenyament@palafolls.catNúmero de visites
3309
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43