Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
02/12/2023 | 19:37 h
previsio
 
 
02/12/2023 | 19:37 h

El Govern de la Generalitat aprova mesures econòmiques extraordinàries de suport a autònoms, persones físiques i autònoms que formin part de microempreses

4 de novembre de 2020


Els ajuts a aquests col·lectius es materialitzaran a través d'un pagament únic de 2.000€


La Generalitat de Catalunya ha aprovat mesures extraordinàries de suport i amb un caràcter social per a autònoms, persones físiques i autònoms que formin part de microempreses, uns dels col·lectius que han patit amb cruesa les conseqüències dels alts i baixos que està comportant el pas de la Covid-19 a Catalunya.

 

El decret aprovat el 3 de novembre pel govern català estableix, concretament, un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000€, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica dels col·lectius esmentats anteriorment.

 

Com es podrà demanar aquest ajut?

 

Està previst que el termini s'obri en els propers dies. S’haurà de fer de manera telemàtica i a partir del formulari específic que es troba a internet, a Tràmits gencat o al Canal Empresa.

 

El termini per sol·licitar l'ajut comença a les 0:00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini estarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l’ajut i, com a màxim, fins a les 15:00 hores del desè dia hàbil a comptar des de l’inici del termini. En cas que es produeixi aquest exhauriment, se n’informarà a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

 

Més informació: requisits i aspectes a tenir en compte

 

Ser autònom.


La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual i d'igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.


Que en les declaracions dels tres primers trimestres de l'exercici 2020, o període equivalent (en cas d'alta com a treballador autònom a partir de l'1 de juny de 2020), la base imposable sigui igual o inferior a 13.125 euros. En cas de persones treballadores autònomes que l’alta com a treballador autònom ha estat posterior a l’1 de gener de 2020, el càlcul de l’import màxim del rendiment net de l’activitat es farà amb el prorrateig dels dies d’alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l’import de 13.150 euros.


Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com les obligacions davant la Seguretat Social.


Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de forma ininterrompuda abans de l’1 d'octubre de 2020 i com a mínim s’haurà de romandre d’alta fins al 31 de desembre de 2020.

 

-> La resolució de concessió de l’ajut es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

Per a més informació, cal consultar el Canal Empresa.

 

 

 

 

 Número de visites
812
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43