Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/07/2024 | 19:30 h
previsio
 
 
20/07/2024 | 19:30 h

El ple de dijous tornarà a ser telemàtic

19 de gener de 2022


Entre els dos punts de l'order del dia hi ha diverses modificacions d'ordenances.


 

Aquest proper dijous, a partir de les 19h, és la data prevista pel primer ple ordinari d’aquest 2022.

 

Davant l’actual situació pandèmica, amb els contagis encara en creixement, el plenari de l’Ajuntament tornarà a celebrar-se de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom. 

 

La sessió plenària té 12 punts a l’ordre del dia, entre els quals destaca la modificació de l’ordenança fiscal que regula les plusvàlues en la transmissió de terrenys. S’hi ha d’introduir les novetats proposades per Hisenda un cop la justícia va tombar la fòrmula que s’utilitzava als Ajuntaments per calcular l’impost.

 

També es debatrà la modificació de certs aspectes a les ordenances de sorolls, tinença d’animals i convivència.

 

Com sempre quan la sessió és telemàtica, es podrà seguir a través de Ràdio Palafolls i també del canal del YouTube de l’Ajuntament de Palafolls.

 
ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació acta anterior 

 

2.- Informacions de presidència 

 

3.- Donar compte al ple del decret núm.2021 decr003860 de data 10/12/2021 d’aprovació de la modificació nº.13/2021, modalitat de generació de crèdits per majors ingressos. 

 

4.- Donar compte al ple del decret núm.2021decr004048 de data 23/12/2021 d’aprovació de la modificació nº.14/2021, modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries que afecten a altes o baixes de crèdit d’altres aplicacions i generació de crèdits per majors ingressos. 

 

5.- Donar compte al ple del decret núm.2021decr004128 de data 30/12/2021 d’aprovació de la modificació nº15/2021, modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries que afecten a altes o baixes de crèdit de personal. 

 

6.- Modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a les despeses i obligacions. 

 

7.- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’Ajuntament de Palafolls de l’any 2022 (aprovació provisional). 

 

8.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de convivència i civisme. 

 

9.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

 

10.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals. 

 

11.- Actualització de les tarifes regulades a l’ordenança núm. 31 reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei del cementiri. 

 

12.- Precs i Preguntes


Número de visites
781
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43