Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/04/2024 | 11:49 h
previsio
 
 
20/04/2024 | 11:49 h

El ple de l'ajuntament podrà celebrar sessions i adoptar acords de forma telemàtica

9 d'abril de 2020


El consistori podrà constituir-se, ser convocat, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes a distància quan concorrin situacions de força major


La situació de crisi sanitària per la qual passa Palafolls, i el conjunt del país, ha conduït a prendre una sèrie de mesures en diversos camps de l'administració pública, entre ells, la celebració telemàtica de plens municipals.

Aquest dijous al vespre, el consistori palafollenc ha aprovat la possibilitat de poder celebrar sessions plenàries de forma telemàtica, sempre i quan es donin situacions de força major, o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.

L'adopció d'aquest acord s'ha pres de forma telemàtica, però exigirà una sèrie de condicions que s'hauran de donar, d'entre les quals, les principals són aquestes:

En primer lloc, tots els regidors que conformen el plenari, així com el Secretari Municipal, estaran connectats a distància, amb eines telemàtiques, sense possibilitat d'opcions mixtes; és a dir, regidors assistents de manera presencial i d'altres telemàticament.

L'Ajuntament garantirà que tots els regidors i el Secretari Municipal disposin de les eines i equipaments tecnològics adequats per garantir la connexió i el correcte desenvolupament de la sessió, amb seguretat i sense interrupcions. Els mitjans tecnològics amb què es desenvoluparà la sessió asseguraran que els membres de la corporació es puguin identificar en tot moment. En aquest sentit, el Secretari Municipal, com a fedatari públic, en donarà fe.

Pel que fa al desenvolupament de la sessió, les normes seran les mateixes que en el cas presencial, llevat de les votacions en les quals es farà una crida nominal. Si per qualsevol circumstància es produís algun error de connexió, la sessió s'interrompria automàticament.

Pel que fa al cobrament de dietes per assistències, llevat que els regidors hi renunciïn, aquestes seran les mateixes que es perceben durant la celebració d'un ple presencial.

La ciutadania podrà seguir fent preguntes, encara que el ple sigui telemàtic. El procediment que s'ha establert, però, és el de registrar prèviament la pregunta que es vol formular al ple mitjançant el registre electrònic de l'Ajuntament, amb un termini fins al dia hàbil immediatament anterior a la celebració del ple. Les preguntes les formularà l'alcalde i les respondrà el destinatari de la pregunta en qüestió.ó.Número de visites
960
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43