Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
02/12/2023 | 19:34 h
previsio
 
 
02/12/2023 | 19:34 h

Fins el 12 de juny es poden sol·licitar els ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2019-2020

28 de maig de 2019


El Consell Comarcal del Maresme obre la convocatòria per sol·licitar ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2019-2020 que s'han de tramitar al consistori on s'està empadronat. El termini per presentar les sol·licituds és a partir de demà 29 de juny i fins el 12 de juny

Els interessats en tramitar aquest ajut poden fer-ho presencialment recollint els impresos a i fent la petició via instància genèrica a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de 9 a 14 h de dilluns a divendres. La sol·licitud específica de la convocatòria es trobarà disponible per a la seva descàrrega a partir del 29 de maig dins el tràmit telemàtic específic. En cas de voler fer la sol·licitud telemàticament recordem que s'hauran de seguir les instruccions a la drecera del tràmit específic de la convocatòria Ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2019-2020

Recordem que les sol·licituds s'han de lliurar a l’Ajuntament del municipi on els alumnes estan empadronats. El Consell Comarcal no acceptarà sol·licituds de particulars. Els alumnes escolaritzats en una comarca diferent a la de residència i que sol·licitin ajuts individuals de menjador socioeconòmics s’hauran d’adreçar al Consell Comarcal del on estiguin escolaritzats. 

Quan es tracti de germans, hi haurà una sol·licitud única per a tots els germans amb la documentació completa i s’haurà d’ordenar alfabèticament pel 1er cognom del germà més petit.

A continuació detallem la documentació que cal aportar a la sol·licitud: 

- Dades personals i familiars
 Fulls de sol·licitud omplerts i signats
 Fotocòpia dels DNI/NIE DE TOTS els integrants de la unitat de convivència o llibre de família en el cas que els menors no en disposin
 Codi IDALU: el codi identificador de l’alumne, si és el primer cop que es demana la beca de menjador. Cal demanar-lo al centre escolar.
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
 Certificat de discapacitat (CAD) del sol·licitant o germans
- Dades laborals i econòmiques
Es recomana haver fet la declaració de la Renda 2018 o tenir-la en tràmit. Quan no es pugui obtenir informació del nivell de renda familiar a través de l'AEAT:
Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de les subvencions rebudes per a pagar el lloguer
 En cas de rebre RGC (Renta Garantida de Ciutadania) el certificat es farà d’ofici des de Serveis Socials
 Certificat 2018 de pensions i/o ajudes (contributives i no contributives)
 En cas d’atur o subsidi: certificat dels ingressos de l’any 2018
AVÍS: CAL PRESENTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ FOTOCOPIADA I LES SOL·LICITUDS OMPLERTES I SIGNADES PER TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 18 ANYS.Número de visites
1266
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43