Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
13/04/2024 | 02:12 h
previsio
 
 
13/04/2024 | 02:12 h

L'Ajuntament celebra avui el Ple del mes de novembre

24 de novembre de 2022


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens del consistori


Ordre del dia

 

Part resolutiva

 

1. Aprovació de l'acta anterior

 

2. Informacions de presidència

 

2.1. Donar compte del Decret 3111/2022, de data 14/11/2022, d'avocació temporal de competències del segon tinent d'alcalde.

 

2.2. Informar sobre l'Encesa de llums de Nadal i Fira de Nadal.

 

2.3. Informar sobre l'inici de les obres del CAP.

 

2.4. Informar sobre les actualitzacions de les obres d'asfaltat al municipi.

 

2.5. Informar sobre les accions del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

 

3. Donar compte de la declaració de fermesa de la sentència 2429/2022 dictada en la peça separada de mesures cautelars, dictada pel TSJC, en relació amb el recurs d'apel·lació número 394/2021.

 

4. Donar compte de la declaració de la fermesa de la interlocutòria 140/2022 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 Barcelona, en el procediment abreujat 260/2021-B.

 

5. Donar compte de la declaració de la fermesa de la sentència 296/2022, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment ordinari 186/2020-D.

 

6. Donar compte del contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

 

7. Aprovació del reglament de teletreball de l'Ajuntament de Palafolls.

 

8. Aprovació del codi de conducta dels empleats públics de l'Ajuntament de Palafolls.

 

9. Aprovació a la modificació del protocol general de serveis de la Xarxa Audiovisual Local SL.

 

10. Aprovació de l'addenda econòmica i de pròrroga 2023 del conveni de delegació de competències del SAD entre l'Ajuntament de Palafolls i el Consell Comarcal del Maresme.

 

11. Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres executades per la Fundació Privada El Molí d'en Puigvert consistents en la reconstrucció de la nau ubicada al carrer Gorg Molí d'en Puigvert, 1, per concórrer circumstàncies socials que ho justifiquen.

 

12. Aprovació del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua contractada amb la Sociedad General de Aguas de BCN, S.A.U. (Agbar) al municipi de Palafolls.

 

13. Proposta de condecoracions a personal del cos de la Policia local de Palafolls.

 

14. Donar compte de la informació pressupostària del tercer trimestre de 2022.

 

15. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria del període mig de pagament a proveïdors (tercer trimestre 2022).

 

16. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al tercer trimestre del 2022.

 

17. Modificació de crèdit 13/2022, modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats mitjançant baixes de crèdits d'altres aplicacions i romanent líquid de tresoreria.

 

18. Proposta d'adequació de retribucions dels empleats de l'Ajuntament de Palafolls, d'acord amb el Reial Decret Llei 18/2022, de 18 d'octubre, en virtut del qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del «Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)», així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera.

 

19. Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Palafolls per a l'exercici econòmic 2023.

 

Part de control

 

20. Moció que presenta el grup d'ERC-AM d'impuls al municipalisme i la seva conciutadania.

 

21. Moció que presenta el Grup municipal socialista amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, per a la seva consideració, debat i posterior aprovació pel ple de l'Ajuntament de Palafolls.

 

22. Precs i preguntes

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i per Ràdio Palafolls.Número de visites
781
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43