Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
18/07/2024 | 20:59 h
previsio
 
 
18/07/2024 | 20:59 h

L'Ajuntament celebra avui el Ple del mes de setembre

22 de setembre de 2022


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens del consistori


Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior.

 

2. Informacions de la presidència.

 

2.1. Donar compte del Decret 2045/2022, de data 26/07/2022, de suspensió i avocació temporal de les competències delegades a la Junta de govern local, nomenament de l'alcaldessa accidental i avocació de competències d'alguns regidors de l'Ajuntament per període vacacional. (exp. X2019003461)

 

2.2. Donar compte del Decret 2430/2022, de data 06/09/2022, d'adjudicació del contracte del servei de recollida, acollida i assistència d'animals domèstics de companyia i animals salvatges urbans abandonats i/o perduts a la via pública al municipi de Palafolls. (exp. X2022001368)

 

2.3. Informar sobre l'habilitació de l'espai de dol dedicat als nadons que vam acomiadar durant la gestació o els primers dies de vida.

 

3. Donar compte de la informació pressupostària del segon trimestre de 2022.

 

4. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria del període mig de pagament a proveïdors (segon trimestre 2022). (exp. X2022003242)

 

5. Donar compte de l'informe d'intervenció i de tresoreria de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al segon trimestre del 2022. (exp. X2022003243)

 

6. Donar compte al Ple del Decret núm. 2022decr002352, de data 26/08/2022, d'aprovació de la modificació núm. 9/2022, modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries que afecten a altes o baixes de crèdit de personal. (exp. X2022003822)

 

7. Aprovació de la modificació de crèdit 10/2022, modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats mitjançant baixes de crèdits d'altres aplicacions i romanent líquid de tresoreria. (exp. X2022003948)

 

8. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Palafolls de l'exercici 2021. (exp. X2022002751)

 

9. Aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme autònom local de gestió tributària de l'exercici 2021. (exp. X2022000180)

 

10. Aprovació del compte de la gestió recaptatòria de multes de circulació per sancions imposades per aquest Ajuntament de l'exercici 2021. (exp. X2022000181)

 

11. Aprovació de la liquidació del servei municipal d'abastament d'aigua potable presentada per l'empresa Agbar Sociedad General de Aguas de Barcelona, corresponent a l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Palafolls. (exp. X2022001573)

 

12. Aprovació del compte general de l'Ajuntament de Palafolls de l'exercici 2021. (exp. X2022001676)

 

13. Aprovació del reglament regulador dels símbols, els honors, les distincions i l'agermanament de l'Ajuntament de Palafolls. (exp. X2022002887)

 

14. Aprovació definitiva del codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l'Ajuntament de Palafolls. (exp. X2022003336)

 

15. Precs i preguntes.

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i per Ràdio Palafolls.Número de visites
655
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43