Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
14/04/2024 | 00:05 h
previsio
 
 
14/04/2024 | 00:05 h

L'Ajuntament celebra demà el Ple del mes de febrer

14 de febrer de 2023


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens del consistori


Ordre del dia

 

Part resolutiva

 

1. Aprovació de l'acta anterior

 

2. Informacions de presidència

 

2.1. Actualització de la situació dels habitatges de protecció oficial del Carrer Conquilles, gestionats per Visoren

 

2.2. Informar sobre els actes de Carnestoltes

 

2.3. Informar sobre la inauguració de la zona infantil de la Biblioteca municipal Enric Miralles

 

2.4. Informar sobre les càmeres de videovigilància de diversos equipaments municipals

 

3. Donar compte de les resolucions judicials

 

3.1. Donar compte del Decret número 73/2022, de data 21/10/2022, de declaració de l'arxiu de les actuacions del Procediment ordinari 300/2021-D, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona per desistiment del recurrent

 

3.2. Donar compte del Decret número 31/2023, de data 17/01/2023, de declaració de l'arxiu del Procediment ordinari 341/2022-A, dictat pel Jutjat Social número 1 de Mataró per satisfacció extraprocessal

 

3.3. Donar compte de la interlocutòria número 31/2023, de data 06/02/2023, d'arxiu del Procediment abreujat 95/2022-D del Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona per satisfacció extraprocessal

 

4. Menció d'agraïment al senyor Joan Ribas Vendrell per la cessió temporal del fons patrimonial Can Ribas a favor de l'Ajuntament de Palafolls, aprovada per acord de Junta de govern, de data 24/01/2023

 

5. Donar compte de l'aprovació de la tercera pròrroga del II Pla d'igualtat de gènere 2017-2020

 

6. Donar compte de la informació pressupostària del quart trimestre de 2022

 

7. Donar compte de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria del període mig de pagament a proveïdors (quart trimestre de 2022)

 

8. Donar compte de l'informe d'Intervenció i de Tresoreria de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al quart trimestre del 2022

 

9. Acord de no disponibilitat de crèdits derivat del compliment de l'article 173.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, del pressupost municipal de l'Ajuntament de Palafolls per a l'exercici 2023

 

10. Aprovació de l'addenda al conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Palafolls per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021, prorrogat fins al mes de juny del 2023 (regularització de l'acord tercer d'import i aprovació de la despesa per a l'any 2023)

 

11. Proposta de modificació del complement específic del cap del cos de la Policia local de l'Ajuntament de Palafolls

 

12. Proposta de modificació del complement específic per integració del subfactor variable de proves físiques de la Policia local

 

Part de control

 

13. Moció que presenta el grup d'ERC-AM per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones

 

14. Precs i preguntes

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i per Ràdio Palafolls.Número de visites
564
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43