Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/02/2024 | 11:11 h
previsio
 
 
25/02/2024 | 11:11 h

L'Ajuntament celebra avui el Ple del mes de març

23 de març de 2023


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens del consistori


Ordre del dia

 

Part resolutiva

 

1. Aprovació de l'acta anterior

 

2. Informacions de presidència

 

2.1. Informar sobre la sol·licitud en relació a la possibilitat de modificar el planejament que afecta els sectors 24 i 25 per a permetre la construcció d'un equipament comercial

 

2.2. Informar sobre l'atorgament de les subvencions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i per la millora de l'enllumenat públic del programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona

 

2.3. Informar sobre l'acord amb el Consell Comarcal del Maresme per a la construcció del dipòsit d'aigua del barri de Sant Lluís

 

2.4. Informar sobre l'acte conjunt amb la conselleria, el Departament d'Habitatge i l'INCASÒL

 

2.5. Valoració de la jornada de visites teatralitzades al Castell de Palafolls

 

2.6. Informar sobre l'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per la mota del Pla d'en Bigas

 

2.7. Informar sobre les obres a l'anella cívica i la Protectora

 

2.8. Informar sobre la celebració del Forma't

 

2.9. Informar sobre el projecte de la rotonda d'entrada a Les Ferreries (Carreteres B-682 i BV-6002)

 

3. Donar compte de les resolucions judicials:

 

3.1 Donar compte del Decret 1/2023, dictat pel Jutjat Contenciós administratiu número 6 de Barcelona, en virtut del qual es declara la caducitat de la instància en el procediment ordinari 41/2016-D interposat per Rubau Tarres, S.A. i tenint per desistida a la demandant

 

3.2. Donar compte del Decret 183/2022, dictat pel Jutjat del Social número 7 de Barcelona, en virtut del qual es té per desistida la demandant i es declara la finalització del procediment ordinari 390/2021-A interposat en el seu dia relatiu a l'extinció laboral per incapacitat permanent absoluta

 

4. Donar compte del Decret d'alcaldia 2023DECR000714 de 13 de març d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Palafolls de l'exercici 2022

 

5. Donar compte al Ple del Decret 2023DECR000721 de data 1 de febrer d'aprovació de la modificació número 1/2023, modalitat d'incorporació de romanents de crèdits finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses amb finançament afectat de l'exercici anterior, romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i compromisos d'ingressos

 

6. Aprovació de la modificació número 2/2023 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

 

7. Aprovació del projecte lingüístic de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls

 

8. Aprovació inicial de l'Ordenança de l'ús de la via pública amb la instal·lació de terrasses de bar i el seu mobiliari al terme de Palafolls

 

9. Aprovació del conveni preparatori de resolucions sobre la relació de béns i drets afectats i la fixació del preu just d'una expropiació forçosa

 

10. Aprovació de l'instrument preparatori de la donació del recinte de Can Gibert

 

Part de control

 

11. Precs i preguntes

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i per Ràdio Palafolls.Número de visites
546
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43