Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/02/2024 | 08:27 h
previsio
 
 
25/02/2024 | 08:27 h

L'Ajuntament celebra demà el primer Ple municipal del 2023

18 de gener de 2023


La sessió ordinària es convoca a les 19.00 hores a la Sala de Plens del consistori


Ordre del dia

 

1. Aprovació de l'acta anterior

 

2. Informacions de Presidència

 

2.1. Donar compte de la declaració de la fermesa de la interlocutòria Decret núm. 58/2022 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el Procediment ordinari 193/2021 M2

 

2.2. Donar compte de la declaració de la fermesa de la interlocutòria Decret núm. 313/2022 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el Procediment abreujat 33/2022-A

 

3. Donar compte del Decret núm. 2022DECR003586 de data 22/12/2022 d'aprovació de la modificació núm. 14/2022, modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries que afecten a altes o baixes de crèdit d'altres aplicacions i de generació de crèdit per majors ingressos

 

4. Donar compte del Decret núm. 2022DECR003706 de data 30/12/2022 d'aprovació de la modificació núm. 16/2022, modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries que afecten a altes o baixes de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries

 

5. Creació del registre de compatibilitats del personal al servei de l'Ajuntament de Palafolls

 

6. Adequació singular de la retribució del personal funcionari, arxiver

 

7. Aprovar l'aplicació de l'increment del 2,5% als empleats públics de l'Ajuntament de Palafolls, d'acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023

 

8. Aprovar l'aplicació de la cotització addicional finalista del 0,5% amb efectes a partir de l'1 de gener de 2023, en concepte de mecanisme d'equitat intergeneracional previst a la disposició final 4a de la Llei 21/2021

 

9. Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de promoció turística Costa del Maresme

 

10. Precs i preguntes

 

La sessió es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i per Ràdio Palafolls.Número de visites
572
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43