Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
13/04/2024 | 03:43 h
previsio
 
 
13/04/2024 | 03:43 h

L’Ajuntament de Palafolls aprova un pressupost municipal de 10.3ME per aquest any

11 de gener de 2019


Augmenta la despesa corrent i es redueix el pressupost d'inversions


Anit es va aprovar inicialment el pressupost municipal per aquest 2019. Enguany el pressupost de l’Ajuntament arriba als 10.307.231€, el que suposa 42.000€ menys que el de l’any passat (-0.4%).

 

D’aquests 10.3ME, el 46.4% estarà destinats a les despeses corrents, és a dir a la compra de bens i serveis necessaris pel funcionament del propi Ajuntament. L’altre gran despesa del consistori, 1 de cada 3€, serà per les retribucions i cotitzacions del personal del consistori.

L’11% del pressupost municipal, entorn als 1.130.000€, seran per a inversions reals, és a dir, per a la creació d’infraestructures o adquisició de bens inventariables.

El pressupost també inclou 290 mil€ per transferències corrents i 53 mil € per a despeses financeres per finançar interessos i despeses derivades d’operacions financeres.

 

Enguany el pressupost no inclou cap partida econòmica a l’apartat de passius financers (amortitzacions financeres), ja que el consistori ja ha liquidat el seu deute i ja no ha d’incloure aportacions a pagar préstecs, avals o fiances.

 

Per finançar aquest pressupost, el consistori preveu ingressar aquests 10.3ME a partir de diferents vies. La més important és a través dels impostos indirectes (especialment l’IBI o impost de circulació entre d’altres tributs locals), que aporten la meitat del pressupost, mentre que l’altre meitat provenen de les aportacions de l’Estat o de la Generalitat (23%) o de les taxes, preus públics o altres ingressos (20.2%) donats per contraprestacions que ofereix el consistori (escombraries, llar d’infants,...).

 

En el capítol d’inversions, que disminueix un 18%, inclou intervencions de millora d’alguns àmbits. Les inversions principals  inclouen la rehabilitació del carrer Roig i Jalpí (Sta. Maria), renovació del ferm de la passera , reforma d’enllumenat públic o arranjament de camins entre d’altres. En total es preveu invertir 1.130.000€, dels quals almenys 360.000€ provindran d’ajudes d’altres administracions.

 

Cal destacar que per primer cop, l’Ajuntament de Palafolls destinarà una partida de 20.000€ als pressupostos participatius. Serà la ciutadania la que decidirà a quin projecte  es destinen aquests diners a través d’un procés participatiu.

 Número de visites
1984
  • IMG_4901
  • PRESS1
  • despeses
  • inversionsssd
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43