Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
08/12/2023 | 23:50 h
previsio
 
 
08/12/2023 | 23:50 h

L'Ajuntament de Palafolls congela els impostos en les ordenances fiscals pel 2023

24 d'octubre de 2022


L'equip de govern va exposar en l'últim ple les modificacions de cara a l'any vinent, que no presenten cap increment sinó més bonificacions


Cada any, al mes d'octubre, torna l'aprovació provisional de les ordenances fiscals: el conjunt de normes, dins l'àmbit tributari local, que aprova l'Ajuntament per a la regulació de les aportacions que rep en forma d'impostos i taxes. És una eina per actuar sobre els ingressos del municipi amb la capacitat d'incrementar-los o disminuir-los a nivell de pressió fiscal. Aquest fet és, també, el pas previ a l'aprovació del pressupost municipal.

 

Tal com va explicar l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, en l'última sessió plenària del passat dijous, les circumstàncies són complexes. "La decisió per part del consistori és la d'intentar no tocar aquesta conjuntura per no empitjorar la situació d'una part substancial de la població", va afirmar l'alcalde. Alemany va assegurar que "s'ha fet un esforç molt important de contenció per no incrementar cap tipus d'ordenança fiscal i incorporar una sèrie de millores de caràcter tècnic".

 

Imatge_web (10).jpg

 

Les modificacions que es van presentar venen definides per la Diputació de Barcelona, afecten principalment al redactat de les ordenances i són resultat de la seva aplicació en els anys anteriors:

 

  • Impost sobre béns immobles (IBI): s'introdueix una distinció per la qual es defineix la diferència entre les bonificacions dels equipaments tèrmics i els fotovoltaics, així com entre les instal·lacions de residències habituals i les plurifamiliars. S'estipula, també, un graduat de bonificació que ve marcat per la Diputació.
  • Recàrrec IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent: s'elimina com a causa justificada de desocupació d'un habitatge, l'abandonament en una zona rural en procés de pèrdua de població.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): s'introdueixen bonificacions orientades a tipologies concretes com habitatges de protecció oficial, punts de recàrrega de vehicles o millores no obligatòries dels accessos a edificis per persones amb diversitat funcional.
  • Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals: s'incorpora una bonificació del 50% per aquelles empreses que tinguin col·laboració amb entitats sense ànim de lucre.
  • Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública: modificació de caràcter intern a partir de la detecció d'un problema d'acumulació de vehicles al dipòsit municipal i de la facilitat d'abandonament d'aquests. S'ha modificat l'import per dia d'estada del vehicle al dipòsit, tenint en compte les seves dimensions. S'incorpora la limitació del termini màxim d'estada de 16 dies i s'afegeix la taxa per gestió de vehicles abandonats.
  • Taxa pel subministrament d'aigua potable: millora de la documentació que cal presentar per tal de simplificar el tràmit a l'hora de la seva gestió.
  • Taxa per la prestació del servei de la piscina municipal: s'incorporen algunes modificacions per tal d'incloure la possibilitat d'obrir en horari nocturn, es defineix la controvèrsia respecte a l'edat i també l'oferta de cursos, per tal que es pugui escollir entre l'opció quinzenal o mensual.

L'alcalde de Palafolls va deixar clar que "no hi ha cap cap canvi substancial per increment, en cap cas. Al contrari, hi ha més bonificacions". Francesc Alemany va afirmar que "aquest és un fet molt positiu per la ciutadania però igual de preocupant pels ingressos de l'Ajuntament. Hi ha certes bonificacions molt utilitzades pels veïns i les veïnes que fan davallar els ingressos del consistori, fet que dificulta la nostra gestió a nivell econòmic".

 

La modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals es va aprovar, de manera provisional, a la sessió plenària, per 7 vots a favor del grup municipal d'Esquerra Republicana i 6 abstencions, 5 de les quals del Partit Socialista i una abstenció de Palafolls en comú.Número de visites
749
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43