Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
29/02/2024 | 15:37 h
previsio
 
 
29/02/2024 | 15:37 h

L'Ajuntament de Palafolls posarà a disposició un nou paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19

23 d'abril de 2021


Aquest dijous el Ple Municipal ha aprovat les bases de convocatòria de les noves línies d’ajuts econòmics


Ahir va tenir lloc el Ple del mes d'abril on el govern municipal va donar compte i va dur a votació diversos punts en matèria econòmica, així com també de l'Àrea de Territori. Entre els acords més importants, cal destacar que el Ple de l'Ajuntament de Palafolls va aprovar posar a disposició de la ciutadania un nou paquet d'ajudes per, d'una banda les famílies o persones que han estat afectades com a conseqüència de la COVID-19, amb la finalitat de pal·liar la manca o disminució d’ingressos i d'altra banda, per a comerços i empreses locals que també han patit les conseqüències a nivell econòmic de la pandèmia. 

 

Ajudes de suport a persones

Aquesta línia de subvencions està destinada a contribuir al manteniment i la sostenibilitat econòmica de les famílies del municipi. El consistori otorgarà fins a 150.000€ en ajudes per aquesta matèria. L'import de la subvenció serà únic, i s’estableix un import mínim de 500€ i màxim de 1.000€ per beneficiari.

 

En aquest sentit, poden beneficiar-se dels ajuts previstos en aquestes bases aquelles persones que hagin patit pèrdues econòmiques com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, durant el període entre el 21 de juny del 2020 fins a la publicació de la convocatòria. 

 

Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir els següents requisits:

  • Ser major de 18 anys o estar emancipat/da legalment.
  • Estar empadronat/da al municipi de Palafolls.
  • Haver-se vist afectat laboralment, tal com consta en el punt 3 d’aquestes bases, durant el període comprès entre el 21 de juny de 2020 fins la publicació de la convocatòria.

I només es podrà realitzar una sol·licitud per unitat de convivència. 

 

Ajudes de suport a l'activitat econòmica

 

Aquesta línia de subvencions està destinada a continuar contribuint al manteniment del teixit econòmic i empresarial del municipi.

 

Afrontar els costos de personal, subministraments, taxes, préstecs, hipoteques o lloguers dels locals són alguns dels problemes als quals ha de fer front aquest col·lectiu, davant d’un escenari marcat per restriccions horàries, limitacions per ocupació d’espais... que està repercutint per tant, en una davallada dràstica i involuntària dels seus ingressos.

 

A més, l’Ajuntament també continua posant a disposició tots els seus recursos tècnics per tal de reactivar i fer sostenible el teixit comercial del municipi.

 

Poden beneficiar-se dels ajuts previstos en aquestes bases, les PIME (persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, autònoms, societats mercantils, cooperatives, ...) que desenvolupin l’activitat econòmica, productiva, comercials i/o de serveis al municipi de Palafolls i que hagin patit pèrdues econòmiques durant el període entre el 21 de juny del 2020 fins la publicació de la present convocatòria. I han de complir els següents requisits:

 

  • Que desenvolupin la seva activitat principal al municipi de Palafolls.
  • Haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis, no essencial, i per tant, haver-se vist afectat pel tancament, mesures de restriccions horària, aforament limitat... (situacions de limitacions que hagin estat marcades al PROCICAT durant el període comprès entre el 21 de juny de 2020 fins la publicació de la present convocatòria).
  • O en el cas d’haver pogut continuar la seva activitat i per tant ser considerat servei/activitat essencial, haver sofert una davallada dels seus ingressos superior al 40%, entre l’any 2019 i l’any 2020. En el cas d’activitats amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de la mateixa.
  • Estar al corrent de pagament de les obligacions de deute de l’Ajuntament de Palafolls, i de qualsevol administració pública , i de les Obligacions tributàries i de la Seguretat Social .

 

L’import màxim que es destina a aquests ajuts és de 100.000,00 euros i l’import de la subvenció serà únic i s'estableix en 800 euros per beneficiari.

 

Les sol·licituds de subvenció es presentaran al registre electrònic de l’Ajuntament Palafolls a través de la seu electrònica, a palafolls.cat, dins el termini que es fixarà a la corresponent convocatòria. Per a suport a la presentació telemàtica i resolució de dubtes, els interessats poden trucar al telèfon 93.762.00.43 o bé enviar un correu electrònic a palafolls@palafolls.cat

Al Ple municipal també es van presentar diverses mocions per part del grup municipal d'Esquerra Republicana a favor de l'Amnistia i a favor de la Llei Trans Estatal, que van ser aprovades. Així com també el grup municipal d'Esquerra Republicana i Palafolls en Comú van presentar una moció conjunta per commemorar els 90 anys de la República a Catalunya. 

Finalment, cal destacar que a l'informe de presidència es va exposar la pròrroga de 3 mesos del període de prova del servei de transport a domicili, la no obertura de la piscina (consulteu la notícia aquí), l'obertura de l'oficina de l'ORGT, l'evolució i el seguiment de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i la signatura conveni Consell Esportiu Maresme. Número de visites
812
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43