Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
21/07/2024 | 15:48 h
previsio
 
 
21/07/2024 | 15:48 h

L'Ajuntament de Palafolls publica un BAN d'alcaldia amb les noves indicacions sobre el COVID-19 pel municipi

15 de març de 2020


Tota la informació que s'està publicant fins ara es pot trobar a l'apartat web específic sobre el Coronavirus


L'Ajuntament de Palafolls ha editat un BAN d'Alcaldia on es detallen les mesures que afecten a la població, d'acord amb la Declaració d'Esta d'Alerta decretada ahir pel govern espanyol. 

 

El BAN, i la resta d'informació, recomanacions i notícies que afecten a la ciutadania de Palafolls en relació del Coronavirus es poden trobar a l'apartat web que s'ha habilitat en aquest web municipal.

 

BAN

 

Francesc Alemany Martínez, alcalde de Palafolls

 

FAIG SABER

 

Que atesa la necessitat d’evitar la propagació de la infecció COVID-19, ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en virtut del qual declara l’estat d’alarma a tot el territori de l’Estat i va adoptar diverses mesures que es resumeixen a continuació:

 

 • L’autoritat competent a tot l’estat serà el govern d’Espanya.
 • Tots els cossos i forces de seguretat autonòmics i locals passen a estar sota el comandament del Ministeri d’Interior, i les forces armades estan activades. Pel que fa a les policies locals, l’alcalde segueix sent la màxima autoritat, però Interior podrà dictar instruccions que hauran d’aplicar les policies locals.
 • Es restringeix la circulació a la via pública per aquells casos en que sigui imprescindible, per a realitzar les activitats següents:
 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a instal·lacions sanitàries.
 • Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
 • Tornar al lloc de residència habitual.
 • Assistència i cura de menors, gent gran, persones dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçaments a entitats financeres
 • Per causa de força major o per situació de necessitat
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament justificada

 

Es permet la circulació dels vehicles particulars per la via pública per a la realització de les activitats anteriorment relacionades o per al repostatge de combustible a les gasolineres o estacions de servei.

 

Es recomana que es circuli de manera individual a la via pública i, en cas d’haver d’anar acompanyat, es mantingui una distància de seguretat entre les persones d’entre 1 i 2 metres.

 

 • El Ministeri d’Interior podrà acordar el tancament de carreteres.
 • Queda suspesa l’activitat educativa presencial, mantenint la formació on line sempre que sigui possible.
 • Es suspèn l’activitat minorista excepte en els casos següents: alimentació, begudes, productes de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques, productes ortopèdics, higiene, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a vehicles, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
 • Tancament de museus, arxius, monuments, espais d’oci, esport i restaurants (es permet el servei a domicili), festes i revetlles populars.

 

L’incompliment d’aquestes mesures o la resistència a les ordres dels agents de l’autoritat serà denunciada.

 

Així ho faig públic per al coneixement general.

 Número de visites
858
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43