Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
13/04/2024 | 23:52 h
previsio
 
 
13/04/2024 | 23:52 h

Mesures socials i econòmiques complementaries per fer front a la COVID-19

9 d'abril de 2020


Les noves mesures socials i econòmiques decretades per l'estat tenen com a objectiu oferir suport a treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables així com reforçar l'activitat econòmica d'empreses i autònoms


El passat 31 de març l'estat espanyol va decretar una sèrie de mesures complementàries de caràcter social i econòmic per tal de fer front a la crisi sanitària de forma activa. Es tracta d'un ventall de solucions que ofereixen suport tant a les persones o col·lectius susceptibles com a empreses i autònoms.

El decret també preveu mesures financeres que garanteixin la continuïtat de l'activitat a les administracions públiques amb l'objectiu que aquestes puguin enfocar-se en cobrir les necessitats de la ciutadania.

Tanmateix el document especifica que aquestes noves mesures seguiran tenint validesa fins un mes després del final de l'estat d'alarma per tal de poder oferir majors garanties i efectivitat en aquestes.MESURES DE CARÀCTER SOCIAL


Mesures adreçades a famílies i col·lectius vulnerables 


Suspensió de desnonaments, pròrroga de contractes, moratòria de deute per l'arrendament de la línia d'avals, ajuts al lloguer i tres mesos de moratòria en deutes hipotecaris.

Aplicació del superàvit 2019 (prèvia resolució de la corporació local, que haurà de ser convalidada al primer ple celebrat).


Ampliació del col·lectiu de potencials perceptors del bo social d'electricitat, s'adopta un conjunt de mesures dirigides a garantir la continuïtat del subministrament de llum i aigua a les llars i es crea un subsidi extraordinari temporal per falta d'activitat per a persones integrades en el Sistema Especial d'empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social.


Mesures de suport als autònoms 

S'habilita a la TGSS per la concessió de forma excepcional de moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. Es permet que les empreses i autònoms (que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social) puguin sol·licitar l'ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, amb una rebaixa substancial del tipus d'interès exigit que es fixa en el 0,5%.

Podran abonar-se fora de termini, els autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació per cessament d'activitat i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març.

Es prenen mesures per determinar el descens de facturació (que dóna dret a la prestació extraordinària prevista en l'art. 17 de RDLL 8/2020) per treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat (hauran d'acreditar la reducció al menys del 75%).

Mesures de protecció al consumidor 

S'adopten diferents mesures aplicables als contractes de compravenda de béns i de prestació de serveis; els consumidors i usuaris podran exercir el dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies.

En els contractes de tracte successiu, es paralitzarà el cobrament de noves quotes fins que el servei pugui tornar a prestar-se amb normalitat. No obstant això, el contracte no queda rescindit.

En el cas de la prestació de serveis que incloguin a diversos proveïdors (com els viatges combinats) el consumidor o usuari podrà optar per sol·licitar el reemborsament o fer ús del bo que li lliurarà l'organitzador o el minorista.

Per evitar la intensificació del consum de jocs d'atzar en línia, es limiten les comunicacions comercials que realitzen els operadors de joc d'àmbit estatal, incloent-hi les entitats designades per a la comercialització dels jocs de loteria.

 


MESURES ECONÒMIQUES

Mesures per sostenir l'activitat econòmica 

S'estableix que durant dos anys i mig es podran refinançar els préstecs atorgats per la Secretaria General d'Indústria i PIME. Per als projectes en execució es flexibilitzen els criteris per l'avaluació dels mateixos sempre garantint el compliment dels objectius.

S'aprova incrementar la dotació de Fons de Provisions Tècniques de CERSA amb 60 milions d'euros per tal de donar una cobertura extraordinària del risc de crèdit d'operacions de finançament per a pimes afectades en la seva activitat per la Covid-19.


Es procedirà a la devolució del que s'ha abonat per les empreses en esdeveniments organitzats per l'ICEX que han hagut de ser cancel·lats per raons de força major.

Se suspenen durant un any i sense cap penalització, el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents als préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme al marc del Programa Emprendetur R + d + i, del Programa Emprendetur Joves Emprenedors i el Programa Emprendetur Internacionalització.

Es regula la possibilitat que les empreses concursades accedeixen als ERTEs.MESURES EN EL SECTOR PÚBLIC

Altres mesures 


Tanmateix, s'han establert diverses mesures en l'àmbit del sector públic per facilitar i flexibilitzar els procediments que permeten fer front a la crisi sanitària i les conseqüències que d'aquesta se'n deriven. Fes clic en l'enllaç per obtenir informació ampliada. Número de visites
1282
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43