Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
29/02/2024 | 17:16 h
previsio
 
 
29/02/2024 | 17:16 h

Palafolls, en estat d'excepcionalitat per sequera

29 de març de 2023


La Generalitat de Catalunya presenta les restriccions d'aigua en els usos urbans per a municipis en estat d'excepcionalitat


Tal com informa l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Palafolls es troba en escenari d'excepcionalitat per sequera.

 

És per aquest motiu que l'Ajuntament de Palafolls recorda que cal aplicar les següents restriccions en la gestió del consum d'aigua:

 

Respecte a l'abastament d'aigua

 

 • Els volums totals d'aigua que entrin a la xarxa municipal per l'abastament de la població i les activitats econòmiques i comercials no poden superar els 247 litres per habitant i dia.

Respecte a les granges

 

 • L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

Respecte a la neteja de vehicles

 

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d'aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

Respecte l'ompliment de les piscines

 

 • Únicament es permet el reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
 • En centres educatius, es permet l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
 • Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

Respecte a fonts ornamentals

 

 • Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment. S'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

Respecte a reg

 

 • Resta prohibit l'ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat, excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes que es farà gota a gota o en regadora, i dins de l'horari comprès entre les 20.00 i les 8.00 hores.
 • Resta prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes.
 • No obstant, en el reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé d'aigua regenerada de les depuradores, no s'aplicarà aquesta prohibició.

Respecte a la neteja de carrers i mobiliari urbà

 

 • Resta prohibit la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. Sí que es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Respecte a l'eliminació de pols en l'aire

 

 • Resta prohibit la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Respecte a l'aigua perduda i consums excessius

 

Es recomana revisar possibles fuites d'aigua i/o degoteigs, així com aplicar d'altres mesures que evitin un consum d'aigua excessiu, com ara:

 • Tancar l'aixeta mentre no es fa servir, reparar-la si perd aigua i instal·lar dispositius que en redueixin el cabal.
 • Omplir amb l'aigua freda un recipient mentre no surt calenta i així poder aprofitar-la per a altres usos, com regar les plantes.
 • Utilitzar els programes d'estalvi dels electrodomèstics.Número de visites
1141
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43