Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
05/03/2024 | 05:56 h
previsio
 
 
05/03/2024 | 05:56 h

Ple a l'Ajuntament aquest dimarts al vespre

9 d'octubre de 2017


Aquest dimarts hi ha sessió plenària a l’Ajuntament de Palafolls. Es tracta de la sessió ordinària que s’havia de fer a finals de setembre, però que es va ajornar fins aquest dimarts 10 d’octubre.

El ple començarà a les 19h i es podrà seguir en directe a la sala de plens o bé a través de Ràdio Palafolls (107.7FM i internet).

 

Aquests són els punts de l’ordre del dia:   

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el 28 de juliol de 2017.
 • Sol·licituds, comunicacions i disposicions d'interès per a l'administració municipal.
 • Presentació del projecte executiu de la pista d'atletisme de la figuerassa.
 • Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 896/2017 à 1220/2017i control d'òrgans de govern.
 • Denegació per part de l'Ajuntament de Blanes del projecte de canalització de les aigües salines de la zona industrial de Palafolls fins al mar.
  Propostes d'actuació.
 • Proposta de bonificació de l'IBI de les vivendes socials de lloguer del municipi.
 • Aprovació de la modificació dels torns horaris dels membres de la policia local fins a la finalització de l'anualitat 2017.
  Ratificació decret alcaldia 1348/2017, de 29 de setembre de 2017.
 • Proposta per à la concertació de l'assistència sanitària dels funcionaris integrats (provinents de la munpal) amb la tresoreria general de la Seguretat Social i l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Don.ar compte de la modificació pressupostària núm. 5/2017 de transferències i generació de crèdits.
 • Aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria realitzada per l’organisme autònom local de gestió tributària de l'exercici 2016.
 • Aprovació, si s'escau, del compte de la gestió recaptatòria de multes de circulació per sancions imposades per aquest ajuntament de l'exercici 2016.
 • Aprovació del compte general de l’Ajuntament de Palafolls de l'exercici 2016.
 • Aprovar la modificació pressupostària núm. 6/2017 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
 • Proposta de la regidora d'hisenda respecte a la resolució de les al·legacions presentades per l'oficina antifrau de Catalunya.
 • Moció que presenta el grup d'ERC-AM de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya.
 • Precs i preguntesNúmero de visites
2166
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43