Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
29/02/2024 | 15:43 h
previsio
 
 
29/02/2024 | 15:43 h

S'activa el servei d'Atenció Familiar Municipal - Escola de Pares i Mares

19 de gener de 2021


El Servei d'Atenció Familiar Municipal consta de tres línies d'acció: xerrades obertes a nivell de tot el municipi, tallers d'atenció de petit format i, finalment, atencions personalitzades.


El servei d'Atenció Familiar Municipal està adreçat a donar pautes educatives a pares i mares per donar resposta a les conductes, les preocupacions o les angoixes en el procés educatiu dels fills i filles des de l’etapa educativa des de que neixen, fins a l’adolescència. I aquest neix per entendre l'educació com un treball a realitzar a nivell comunitari on principalment hi juga un rol molt important la família. En aquest sentit, es considera doncs que cal visualitzar i donar suport al nucli familiar per poder donar lloc a futures persones conscients del seu aprenentatge i conseqüents amb al seva manera de fer i actuar.

 

Des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafolls es vol promoure la creació d’un servei municipal l’objecte del qual sigui atendre les preocupacions i neguits dels pares i les mares en el complex procediment d’educar un fill o una filla; conegut com a Servei Municipal d'Atenció Familiar - Escola de Pares i Mares. 

 

I en el marc de la promoció de l’Educació 360, i el projecte Vila Educadora Palafolls, i atenent al paper cabdal de la família com agent educador estructural, el servei ha de col·laborar en la construcció d’una ciutadania compromesa amb els valors  que cohesionen socialment i culturalment un municipi.

 

Aquest servei consta de tres línies d'acció principal:

 

  • Xerrades obertes a nivell de tot el municipi – Xerrades amb itinerari educatiu marcat d’acord amb nivell educatiu dels fills/filles. Com participar-hi: Caldrà formalitzar la sol·licitud a la xerrada organitzada mensualment a través d'un formulari en línia que cada mes s’actualitzarà. Posteriorment es rebrà l’enllaç d’accés a la xerrada, que de moment i d’acord amb l'excepcionalitat actual tindrà lloc de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom.
  • Tallers d’atenció de petit format – Fruit dels neguits i les necessitats detectades d’acord amb la tipologia de les derivacions que es produeixin, el o la professional conformarà petits grups de treballs per tractar unes mateixes problemàtiques comunes. Com participar-hi: Els tallers estan adreçats a les famílies que venen derivades dels centres escolar o que demanin una atenció personalitzada i el o la professional valori positivament treballar el neguit o la sol·licitud de la família en un taller grupal sobre el tema.
  • Atencions personalitzades – El o la professional atendrà de manera individual els casos que es requereixin d’acord amb les derivacions dels equips docents dels centres educatius de Palafolls. Com sol·licitar-ho: Les derivacions a càrrec dels centres educatius s’activaran amb l’enviament del full de derivació facilitat per l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament. En el cas de les sol·licituds a càrrec de la persona aquesta haurà de sol·licitar el servei mitjançant una instància genèrica a l’Ajuntament adjuntant la documentació que aquesta consideri. D’acord amb la valoració inicial del professional, s’acceptarà o denegarà. Tanmateix, l'acceptació o la denegació de la sol·licitud, podrà comportar la prescripció de l’assistència als tallers grupals o a les xerrades del servei.

Xerrades obertes

 

Les xerrades obertes a tot el municipi, s'iniciaran el proper 25 de gener, i tractaran diversos temes com poden ser la criança, l'empatia, la diversitat o els rols.

El programa del cicle de xerrades obertes es pot consultar al document adjunt, així com es pot accedir al formulari d'inscripció a través de la web de l'Ajuntament.

 Número de visites
968
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43