Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/04/2024 | 12:23 h
previsio
 
 
20/04/2024 | 12:23 h

S'aproven canvis en el procediment per sol.licitar l’equipament del Molí d’en Puigvert

26 de març de 2019


El passat 18 de març la Junta de Govern va aprovar les noves instruccions que han de regir la sol·licitud de l'equipament del Molí d'en Puigvert. Fa anys que els caps de setmana no festius, l’Ajuntament de Palafolls posa a disposició dels ciutadans de Palafolls l’ús de l’equipament municipal per poder celebrar-hi diversos esdeveniments sense cap cost però amb unes instruccions pròpies de com s'ha de sol·licitar, terminis, fiança, etc. 

Les noves instruccions han estat aprovades amb la finalitat d'especificar i adequar els terminis així com per aplicar uan nova metodologia alhora d'abonar i retornar la fiança, segons convingui. 

 

Així doncs a partir d'ara la sol·licitud per a l’ús del Molí d’en Puigvert s’haurà de fer amb una antelació mínima de 10 dies hàbils, i màxima de 3 mesos, anteriors al dia en que es pretén utilitzar. Fora d’aquests terminis, les sol·licituds seran inadmesses.

Com abans, només podran sol·licitar l’ús de l’equipament municipal els ciutadans empadronats a Palafolls. 

D'altra banda, a les noves instruccions s'especifica que en el cas que diversos interessats sol·licitin gaudir de l’ús en una mateixa data, tindrà preferència l’interessat que ho hagués demanat en primer lloc, tenint-se en compte a aquests efectes el número de registre d’entrada atorgat.
En qualsevol cas, prèviament a resoldre la sol·licitud d’ús de l’equipament, l’interessat haurà dedipositar una fiança de 100 euros, per respondre de possibles danys als béns que conté l’equipament o possibles desperfectes que es poguessin produir. En aquest sentit s'introdueix la novetat que l'Oficina d'Atenció Ciutadana facilitarà a l’interessat l’autoliquidació per tal que pugui adreçar-se al caixer de l’entitat bancària a fer directament l’ingrés. No s’autoritzarà l’ús de l’equipament municipal si no es fa efectiva la fiança seguint aquest mètode. 


Es poden consultar tots els canvis en el procediment per sol.licitar l’equipament del Molí d’en Puigvert: quan es pot demanar, terminis per depositar i el retorn de la fiança etc. en el aegüent enllaç.Número de visites
1211
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43