Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
10/12/2023 | 02:16 h
previsio
 
 
10/12/2023 | 02:16 h

S’obre la convocatòria d’enguany per participar al Premi de Treballs de Recerca de l’Ajuntament de Palafolls que arriba a la seva XV edició

26 d'abril de 2022


L’alumnat que estigui cursant 2n de Batxillerat a l’Institut Font del Ferro té fins el 6 de maig de 2022 per presentar els seus treballs de recerca al XV PREMI DE TREBALLS DE RECERCA DE L’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS – V MEMORIAL DANIEL LÓPEZ.


El Premi de Treballs de Recerca de l’Ajuntament de Palafolls és un guardó que es convoca anualment per reconèixer l’excel·lència d’aquells treballs d’investigació, realitzats de forma individual o grupal, de l’alumnat que estigui cursant 2n de Batxillerat al centre d’educació secundària de la població.


Amb la voluntat de reconèixer la tasca de la comunitat educativa de Palafolls, així com posar en valor les competències adquirides per part de l’alumnat al llarg de la seva vida educativa, el Premi de Treballs de Recerca de l’Ajuntament de Palafolls fa un reconeixement diferenciant la temàtica dels treballs segons l’àmbit que investiguin o hi aprofundeixin: l’àmbit social i l’àmbit científic.

 

Cada treball ha de respectar el total anonimat i s’haurà de lliurar la següent documentació que s’adjuntarà a la sol·licitud de participació a la convocatòria:


- A la sol·licitud tipus / instància genèrica – DADES PARTICIPANT/S: hi haurà de constar el títol del treball, el nom i cognoms, i caldrà adjuntar el document d’identitat i fer constar l’adreça i telèfon de l’autor/a o autors/es, el centre educatiu i el nom i cognom del tutor/a. En cap cas aquestes dades no poden constar al treball, ni a la còpia en format paper lliurada, així com a la resta de mitjans tècnics adjunts o annexes. A la sol·licitud s’haurà de fer constar expressament que es demana prendre part en la convocatòria.


- Annexes obligats a la sol·licitud – TREBALL PRESENTAT: a la sol·licitud tipus / instància genèrica caldrà annexar:
                        . la síntesi explicativa d’una pàgina com a màxim.
                        . el treball en pdf. A la portada o capçalera/ peu de pàgina hi constarà el títol del treball i el pseudònim.

 

Tal com es regula a les Bases Generals del guardó i la convocatòria d’enguany, el consistori atorga un total de sis premis:


- Treballs premiats ÀMBIT SOCIAL

1r premi: 500 €.
2n premi: 300 €
3r premi: 200 €


- Treballs premiats ÀMBIT CIENTÍFIC
1r premi: 500 €.
2n premi: 300 €
3r premi: 200 €

 

L’òrgan encarregat de deliberar els premis és un jurat de sis persones proposades per la comunitat educativa i l’Ajuntament de Palafolls. Entre els criteris de valoració que es tenen en compte hi ha:
           . L’originalitat del treball.
           . El plantejament dels objectius i l’estructuració del treball.
           . El rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.
           . La capacitat de síntesi, especialment en les conclusions.
           . L’adequació de la metodologia utilitzada en el treball als objectius plantejats i als continguts presentats.
           . La qualificació del jurat del centre educatiu que haurà de constar a la síntesi explicativa.
           . L’originalitat de les fonts d’informació emprades en el treball i l’ús adequat d’aquestes fonts.
           . La presentació del treball i la correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat.
           . En el cas dels treball presentats en la línia de l’ÀMBIT SOCIAL posarà en valor el fet que es tractin de treballs centrats sobre aspectes relacionats amb la realitat social, cultural, agrícola, ambiental, coneixement del territori, artística i històrica del municipi de Palafolls.
           . En el cas dels treball presentats en la línia de l’ÀMBIT CIENTÍFIC es posarà en valor el fet que aportin dades d’investigació innovadores o que suposin un desenvolupament d’una avaluació o experimentació.


El lliurament del premis tindrà lloc el 17 de juny de 2022, coincidint amb la celebració de graduació de Batxillerat del centre d’educació secundària de Palafolls.Número de visites
730
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43