Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
02/12/2023 | 20:43 h
previsio
 
 
02/12/2023 | 20:43 h

Visoren es compromet a aturar els rebuts pendents als veïns de les Conquilles i revisar la seva estratègia a nivell de servei

27 de gener de 2023


El consistori s'ha reunit amb l'empresa i s'ha acordat solucionar les incidències i donar compliment al contracte formalitzat


L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, i el segon tinent d'alcaldia, Jordi Villaret, s'han reunit aquesta setmana amb representants de Visoren, després de la problemàtica amb l'empresa derivada de l'increment dels preus del subministrament als arrendataris dels habitatges de lloguer de protecció oficial de la zona de les Conquilles.

 

La trobada va servir per tractar el seguiment i l'execució del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i gestió dels 38 habitatges, així com per revisar el plec de clàusules administratives particulars i del contracte formalitzat, en el seu dia, amb l'empresa.

 

Des del consistori es van indicar les clàusules que es considera que no s'estan complint, amb la finalitat de verificar-ne el seu compliment. També es va analitzar un informe emès recentment pels tècnics municipals, derivat de la inspecció feta a l'edifici i de les irregularitats o deficiències detectades.

 

Els representants de Visoren Renta, S.L. es van comprometre a donar resposta a l'informe en el termini de temps més breu possible i a l'execució dels següents punts:

 

  • Revisar, immediatament, la sala de caldera.
  • Donar compliment als requeriments derivats de les clàusules contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al contracte formalitzat, d'acord amb l'acta de comprovació d'acabament d'obres i instal·lacions.
  • No girar els tres rebuts pendents del fraccionament previst per l'increment del preu del subministrament, i no emprendre cap acció i/o reclamació respecte al primer rebut, que alguns arrendataris o arrendatàries ja han retornat.
  • Posar-se en contacte amb totes les persones arrendatàries per tal que puguin comunicar les incidències pendents de resoldre al seus habitatges, d'acord amb el contracte d'arrendament. Aquestes possibles incidències seran solucionades en les properes setmanes.

L'empresa va manifestar, en tot moment, la bona voluntat i predisposició per conciliar amb totes les parts i reconduir la situació generada, arribant a un acord sense la necessitat de recórrer a la via judicial. L'Ajuntament de Palafolls va fer constar que no ha obert mai cap expedient sancionador a Visoren, des de l'inici de la relació contractual amb l'empresa, l'any 2007.

 

El consistori, que actua com a garant del contracte signat i amb la intenció d'ajudar a solucionar el conflicte sorgit entre l'empresa i els veïns i les veïnes de la zona de les Conquilles, confia en els compromisos formalitzats i treballarà per tal que es duguin a terme, tal com van signar ambdues parts aquest dimarts al matí, en l'acta de la reunió aixecada per l'Àrea de Secretaria de l'Ajuntament de Palafolls.Número de visites
491
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43