Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
01/03/2024 | 21:25 h
aaa
previsio
 
 
01/03/2024 | 21:25 h

Elevació a definitiva de l'aprovació inicial de l'acord de creació del Consell Agrari de Palafolls i aprovació inicial del seu reglament intern.

23 de maig de 202223 de maig de 2022Ha esdevingut definitiu l'aprovació inicial de la creació del Consell Agrari de Palafolls i l'aprovació inicial del seu Reglament intern, adoptat pel Ple de l'Ajuntament el dia 17/03/2022.

 

D'acord amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el reglament intern entrarà en vigor un cop transcorregut el termini de quinze (15) dies hàbils a l'endemà de la publicació del text íntegre en el BOPB. Anunci d'elevació a definitiva de l'aprovació inicial de creació del Consell Agrari de Palafolls i aprovació del seu reglament internNúmero de visites
849


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43