Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
23/02/2024 | 10:05 h
aaa
previsio
 
 
23/02/2024 | 10:05 h

Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió recíproc entre els Ajuntaments de Palafolls i Tordera per a la prestació de determinats serveis a Mas Reixach

16 de maig de 202216 de maig de 2022Que el Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària de data 28 d'abril de 2022 es va aprovar el conveni d’encàrrecs recíprocs de gestió per a la prestació dels serveis de recollida de residus domiciliaris, d’enllumenat públic i d’abastament d’aigua i clavegueram a la urbanització de Mas Reixach, entre els Ajuntaments de Palafolls i de Tordera.

 

Que d'acord amb els articles 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJAPC), i l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), es publica el text íntegre per a la seva eficàcia en el tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

  conveni-mas-reixach.pdfNúmero de visites
673


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43