Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
20/05/2024 | 18:47 h
aaa
previsio
 
 
20/05/2024 | 18:47 h

Aprovació inicial del Projecte educatiu de l'Escola Municipal de Música i Dansa

22 de febrer de 202222 de febrer de 2022Es sotmet a informació pública per un termini de vint (20) dies hàbils, des de la darrera pública en el tauler d'anuncis i en el BOP, l'acord del Ple en data 17/02/2022 relatiu a l'aprovació inicial del Projecte educatiu de l'Escola Municipal de Música i Dansa (EMMID)

 

Les al·legacions o suggeriments s'hauran de presentar davant de l'Ajuntament, en el termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts en la normativa.

 

Transcorregut el termini sense haver formulat cap al·legació o suggeriment, es considerarà aprovat definitvament el Projecte sense cap altre tràmit ulterior. Anunci aprovació del Projecte educatiu EMIDNúmero de visites
688


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43