Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
17/06/2024 | 10:43 h
aaa
previsio
 
 
17/06/2024 | 10:43 h

Aprovació del Registre de les activitats de tractament i de la Política de protecció de dades

20 de desembre de 201820 de desembre de 2018 

L’article 30 del Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) regula l’obligació del responsable del tractament de dades de portar un registre de les activitats de tractament que duu a terme.

 

L'Ajuntament de Palafolls ha aprovat el Registre de les activitats de tractament i de la Política de protecció de dades en data 8 d'octubre de 2018, Decret 1590/2018, que trobareu en el següent enllaç:

 

Aprovació del Registre de les activitats de tractament i de la Política de protecció de dadesNúmero de visites
1541


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43