Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/04/2024 | 00:10 h
aaa
previsio
 
 
25/04/2024 | 00:10 h

Convocatòria procés selectiu per a la funcionarització de 7 places d´auxiliar administratiu, mitjançant promoció interna.

16 de juny de 202216 de juny de 2023Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2022, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir el procés selectiu pel sistema concurs de mèrits, per a la funcionartizació i promoció interna per proveir 7 places d´auxiliar administratiu.

 

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Palafolls, a les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, a les oficines d’assistència en matèria de registres i en qualsevol altre lloc que disposi la normativa vigent.

 

La sol·licitud per participar a la convocatòria s’haurà de fer mitjançant el model normalitzat de convocatòria de selecció de personal que estarà a disposició dels/de les interessats/des en el Registre General de l'Ajuntament de Palafolls o a la seu electrònica accessible mitjançant el següent enllaç:  

https://seu-e.cat/ca/web/palafolls/tramits-i-gestions/-/tramits/classificacio/personal?p_auth=ejS7CziF

 

La presentació del formulari es podrà fer de forma presencial, prèviament caldrà sol·licitar cita prèvia per telèfon a l’OAC 937 620 043 o a través del següent enllaç https://citaprevia.palafolls.cat/#nbb així com de forma telemàtica accedint a la seu electrònica mitjançant el següent enllaç https://seu-e.cat/ca/web/palafolls/tramits-i-gestions/-/tramits/classificacio/personal?p_auth=ejS7CziF

 

Les bases reguladores íntegres i la convocatòria es poden consultar als següents enllaços:

ANUNCI sobre procés selectiu, pel sistema concurs de mèrits, per a la funcionarització de 7 places d'auxiliars administratius. (gencat.cat)

 

https://bop.diba.cat/anunci/3256546

 

Import de les taxes 16,00€

 

El termini de presentació d´instàncies és del 17 de juny al 6 de juliol de 2022 (ambdós inclosos).Número de visites
1006


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43