Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
22/02/2024 | 12:13 h
aaa
previsio
 
 
22/02/2024 | 12:13 h

Creació del Consell Municipal d’Esports i aprovació inicial del seu Reglament intern.

3 de maig de 20223 de maig de 2022Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28/04/2022, va adoptar, entre altres, la creació del Consell Municipal d'Esports (CME), com a consell sectorial de participació ciutadana per tractar qüestions de l'activitat esportiva a Palafolls, i alhora com a òrgan consultiu de l'Ajuntament en aquesta matèria.

 

Altrament, també es va aprovar inicialment el seu reglament intern, que es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils des de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Dirari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al Tauler d'Edictes. Anunci de creació del CME i aprovació inicial del seu reglament internNúmero de visites
718


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43