Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/02/2024 | 11:01 h
aaa
previsio
 
 
25/02/2024 | 11:01 h

Elevació a definitiva d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions.

24 de març de 202224 de març de 2022Ha esdevingut definitiu l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Palafolls de l'acord plenari del dia 20/01/2022.

 

D'acord amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta modificació entrarà en vigor un cop transcorregut el termini de quinze (15) dies hàbils a l'endemà de la publicació del text íntegre en el BOPB. Anunci d'elevació definitiva mod. ord. sorollNúmero de visites
681


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43