Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
01/03/2024 | 23:31 h
aaa
previsio
 
 
01/03/2024 | 23:31 h

Pla General d' Ordenació Territorial i Urbana i -Revisió i refós del planejament urbanístic derivat

19 de setembre de 200619 de setembre de 2006Actualment el plantejament general es configura per la Revisió del Pla General d'Ordenació Territorial i Urbana, text refòs aprovat d'ofici segons l'acord de la comissió territorial d'urbanisme de Barcelona el 27/04/2006 i publicat al DOGC el 19/9/2006, i comprèn en dos volums i trenta-dos plànols normatius. També es publiquen part dels materials elaborats i tramitats en l'esmentada Revisió.

Daltre banda trobem el document del text normatiu anterior segons acord de la comissió territorial d'urbanisme de Barcelona del desembre del 2005 i publicat el 17/03/2006, com a refèrencia i antecedent útil a la ciutadania.

Finalment es publiquen els plans urbanístics derivats, que desenvolupen el Pla General.

 

També el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya ofereix publicitat dels documents de planejament vigents i en permet la consulta telemàtica (art. 17.18 del D.305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme)

 

A continuació trobareu els planells normatius vigents en dos volums, i el no vigent per tal de poder fer consultes si es cau.

 

Tota la informació està disponibles en format PDF per garantir que poguin esser modificades. Per visualitzar-les cal el programa Acrobat Reader.

Per poder treballar millor amb la informació següent, és recomana guardar el fitxer directament al PC amb el botó dret del ratolí, ja que sino serà molt lenta la visualització dels continguts degut al tamany dels mateixos.

 OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana)Número de visites
9530


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43