Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
03/12/2023 | 11:23 h
Participació Ciutadana
previsio
 
 
03/12/2023 | 11:23 h

“Consulta prèvia a la modificació de les ordenances municipals de civisme, soroll i tinença d’animals

 

[Data publicació: Palafolls, 18 de novembre de 2021]

[Termini de participació: 2 de desembre de 2021]

[Forma de participació: a través d’una instància genèrica o bé emplenant el formulari annexat en el banner]

 

Aquest Ajuntament pretén modificar les ordenances municipals de convivència i civisme; de soroll i les vibracions; i de la tinença d’animals.

 

Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que disposa l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques (LPACAP), amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per demanar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats pel mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.

 

En conseqüència se sotmet a consulta pública prèvia a la modificació de les citades ordenances, les quals, s’annexa les respectives memòries a continuació.”

 
bustia suggeriments i participació
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43