Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
16/01/2021 | 19:22 h
Inscripció als tallers biblioteca Enric Miralles
previsio
 
 
16/01/2021 | 19:22 h
Inici >

Benvolguts/des, 

 

Aquest formulari de sol·licitud d'inscripció per participar als tallers de la biblioteca vol ser un mètode de comunicació còmode i eficient per a tots. L'enviament d'aquest formulari NO dóna accés a la participació del taller fins a rebre la notificació per part de l'organització que s'ha estat admès. La confirmació es comunicarà al correu electrònic facilitat i en ell es detallaran les dades del taller.

 

*Cal seleccionar una opció. En cas de tenir més d'un fill d'edats diferents cal tramitar tantes sol·licituds d'inscripció com nens.
Podeu consultar a la mateixa Biblioteca o a l'apartat de l'Agenda del web municipal la temàtica de cada taller segon el mes seleccionat o pel que es vulgui sol·licitar la plaça. 

 

 

 

* Cal acceptar la normativa de l'activitat. 


 • Taller pel que sol·licito plaça *
  Imports

 • Per la inscripció del taller és necessari que aquest hagi estat difós. En cas de no ser així, la inscripció no serà vàlida i per tant, les sol·licituds realitzades amb anterioritat no es tindran en compte.
 •  He llegit i accepto les condicions legals
 • * Camps obligatoris

 

NORMES DELS TALLERS DE MANUALITATS

 • Els infants menors de 8 anys sempre hauran de venir acompanyats del pare o de la mare per poder fer la manualitat conjuntament.
 • Segons la normativa de la biblioteca, els infants a partir de 8 anys poden accedir sols a la biblioteca, en aquest cas i sempre que no s’indiqui el contrari, no caldrà que vinguin acompanyats d’un adult.
 • La biblioteca indicarà si els monitors es faran responsables dels infants durant l’activitat, quan no s’indiqui així, és perquè segons normativa els infants poden accedir a la biblioteca sense estar acompanyats d’un adult. En aquest cas, i segons normativa, la biblioteca no es farà responsable de la cura i vigilància dels menors d’edat, tot i que, les activitats es faran a porta tancada sempre que sigui possible.
 • Quan s’indiqui que els monitors es faran responsables dels infants, serà des de l’hora d’inici i fins a l’hora final indicades.
 • Us preguem la màxima puntualitat. Un cop començada l’activitat, serà decisió de les monitores deixar entrar els infants que arribin més tard.
 • Els pares dels infants a partir de 8 anys que vinguin a recollir els nens/es al taller hauran d’esperar-se a la recepció de la Biblioteca. Els nens/es sortiran conforme acabin les manualitats.
 • Preguem que si no podeu assistir al taller aviseu a la Biblioteca el més aviat possible, perquè la vostra plaça la pugui ocupar un altre infant. (Telèfon Biblioteca 937657908)
 • El fet de no avisar de la no assistència al taller suposarà perdre la prioritat de tenir plaça en els tallers que s’organitzin posteriorment.
 • Cal portar una ampolla d’aigua i venir esmorzats de casa, per tant, i segons normativa no es pot menjar dins de la biblioteca.
 • No es poden utilitzar telèfons mòbils, tauletes, o dispositius similars durant l’activitat.
 • Si en alguna ocasió es planifiqués la sortida de la biblioteca durant el taller per portar a terme alguna activitat relacionada, s’informaria anticipadament en la inscripció i els tutors donarien la conformitat realitzant la inscripció.
 • La inscripció a l’activitat suposa l’acceptació d’aquesta normativa i la política de protecció de dades personals de l’Ajuntament de Palafolls.

Avís sobre la protecció de dades personals


L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals de l’Ajuntament de Palafolls.

L’Ajuntament de Palafolls utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043