Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
02/07/2020 | 11:55 h
Preinscripcions Escolars
previsio
 
 
02/07/2020 | 11:55 h
Inici >

Preinscripcions Escolars Curs 2020/2021

 

Ferreries, Mas Prats, Llar d'Infants i Institut 

 

Informació General: Calendari d'Inscripcions

En el cas de les escoles i l’institut, inscripcions telemàtiques seguint les instruccions detallades als respectius webs. Excepcionalment, es farà presencial dels dies 19 a 22 de maig amb cita prèvia mitjançant l’aplicatiu habilitat per cada centre.

 

En el cas de la Llar d’Infants, la inscripció serà telemàtica a través del web de l’ajuntament palafolls.cat. Presencialment, del 19 al 22 a l’OAC, amb cita prèvia.

 

El calendari de terminis és el següent (veure enllaç gencat)

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
 

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

 


Per escoles:

 

 

Ferreries

Presentació - portes obertes virtuals

 

Oferta de places de l’escola

 

Com m’inscric telemàticament?

 • Es prioritzarà la preinscripció telemàtica a través del portal: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

 • S’haurà d’enviar per correu electrònic (escanejats o fotografies) al centre escollit en primera opció: el resguard de la preinscripció i la documentació acreditativa adjunta (Llibre de família, DNI de la persona sol·licitant i DNI de l’alumne/a si en té). El correu del nostre centre per enviar aquests documents és: secretaria@lesferreries.cat

 

Com m’inscric presencialment? (Excepcional)

 

De manera excepcional, les famílies que no disposin de mitjans telemàtics podran presentar la documentació personalment del 19 al 22 de maig.
Per a fer-ho així, caldrà demanar cita prèvia (l’adjudicació de l’hora és immediata). També es pot sol·licitar via correu electrònic: secretaria@lesferreries.cat

Les sol·licituds s’haurien d’omplir a casa. Si no fos possible, cada sol·licitant ha de portar un bolígraf. Cal portar mascareta i guants.

 

Els horaris són els següents:

Horari d’atenció presencial

Dimarts 19 i dijous 21
matí de 9:00 a 13:00h
tarda de 15:00 a 17:00h

 

Dimecres 20 i divendres 22
matí de 9:00 a 14:00h

Tens dubtes? 


Per a més informació o per la resolució de dubtes:  

secretaria@lesferreries.cat 


Mas Prats

Presentació - portes obertes virtuals


Oferta de places de l’escola


Com m’inscric telemàticament?

 1. Utilitzar el formulari telemàtic http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

 2. Enviar la documentació – escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció. Correu oficial de l’Escola Mas Prats a8060423@xtec.cat 

Com m’inscric presencialment? (Excepcional)

 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà fer de forma presencial amb cita prèvia els últims tres dies.
La cita prèvia es podrà demanar: 
- Al Calendari de cita prèvia del web https://agora.xtec.cat/escolamasprats/general/prova/
- A
l correu electrònic a8060423@xtec.cat 
- Al telèfon 696.264.066 (Horari d’atenció de 9:00h a 13:00h).

Les sol·licituds s’haurien d’omplir a casa. Si no fos possible, cada sol·licitant ha de portar un bolígraf. Cal portar mascareta i guants.

Tens dubtes? 


Per a més informació o per la resolució de dubtes:  

a8060423@xtec.cat 

Llar d’Infants Palafollets

Oferta de places a l'escola

places llar d'infants.jpg

Més informació i calendari de terminis, detallat al decret (veure decret) 

Accedeix al llibret informatiu de la llar d'infants (veure llibret)

Com m’inscric telemàticament?

 

 1. Les inscripcions es realitzaran mitjançant l’imprès que es posarà a disposició de les persones sol·licitants a través del tràmit telemàtic d’instància genèrica que s’annexarà a l’imprès de sol·licitud del servei que ens ocupa.

 2. Enviar la documentació – escanejada o fotografiada- annexada a la mateixa instància genèrica.


Com m’inscric presencialment? (Excepcional)

 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà fer de forma presencial del 19 al 22 de maig a l'OAC de l'Ajuntament de Palafolls (amb cita prèvia).

La cita prèvia es podrà demanar telefònicament (93 762 00 43)  o per correu electrònic (palafolls@palafolls.cat)

Les sol·licituds s’haurien d’omplir a casa. Si no fos possible, cada sol·licitant ha de portar un bolígraf. Cal portar mascareta i guants.

Tens dubtes? 

Tens dubtes sobre el centre o vols saber més sobre el Pla Educatiu o la metodologia d’aprenentatge?
Per a més informació o per la resolució de dubtes:
 

Correu electrònic: plf.ensenyament@palafolls.cat 

Telèfon d'atenció preinscripcions: (
659 95 15 93) 
Horaris d'atenció:
MATINS: De dilluns a divendres de 08:45h a 13:00h 
TARDES: dimarts (15:00h a 17:00h) / dijous (15:15h a 17:00h)

Institut Font del Ferro

Oferta de places de l’Institut Font del Ferro

 

Com m’inscric telemàticament?

 1. Utilitzar el formulari telemàtic http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1 

 2. Enviar la documentació – escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció. Correu oficial de l’Institut Font del Ferro: a8061099@xtec.cat 

 

Com m’inscric presencialment? (Excepcional)

 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà fer de forma presencial amb cita prèvia del 19 al 22 de maig.

La cita prèvia es podrà demanar mitjançant el telèfon o a través d'aquest enllaç al web.

Les sol·licituds s’haurien d’omplir a casa. Si no fos possible, cada sol·licitant ha de portar un bolígraf. Cal portar mascareta i guants.


Documentació requerida tant presencialment com telemàticament:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.


Tens dubtes? 


Per a més informació o per la resolució de dubtes cal dirigir-se a cada correu electònic indicat: a8061099@xtec.cat  

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043