Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
18/03/2018 | 01:10 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Urbanisme > Modificacions del pla general
5/6/2013
Modificació puntual ART.138.3
5/6/2013
Modificació del Pla General d´Ordenació - Sector 25, "Camí del Roig" d'equipament d'habitatge dotacional públic.
5/6/2013
Modificació puntual de la regulació dels parquings als habitatges.
5/6/2013
Modificació puntual del Pla General per a la fixació de la densitat de Sant genís.
5/6/2013
Modificació puntual del Pla General per canvi de paràmetres del sector núm.25, "Camí del Roig
5/6/2013
Modificació puntual del Pla General del Sector 24, "Els Recs"
Urbanisme > Planejament derivat
19/4/2016
Modificació puntual del pla parcial Sector 36, parcela inditex
14/7/2014
Pla de millora Urbana de l'illa delimitada per Av Costa Brava, c\ Major R.Turró i P.Fabra
14/7/2014
Pla Parcial Sector 29, "Vall Riera de la Burgada".
29/4/2014
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR "CAMÍ DEL ROIG" (no. 25) PER A IMPLANTACIÓ D'UN CENTRE COMERCIAL A L'ILLA SUD-OEST
5/6/2013
Pla especial d´usos de l´equipament Fòrum Palatiolo.
22/5/2013
Pla de Millora Urbana del sector Serra de Vallplana
5/6/2013
Estudi de detall del carrer de Baix, 11.
5/6/2013
Estudi de detall dels carrers Francesc Macià, 12 i de Baix, 25
5/6/2013
Estudi de detall del carrer Francesc Macià 6
6/6/2013
Pla Especial Urbanístic d´Infraestructures dels sectors d´activitats nord
18/6/2013
Modificació dels arts. 10 i 11 del Pla Parcial Urbanístic del sector 36, "Activitats Serra de Vallplana", de l´edificabilitat i ocupació del sol
18/6/2013
Pla de millora urbana illes c/ Sant Miquel – Av del Mar
6/6/2013
Pla de millora urbana. Sector entre els carrers de Passada i Ramon Turró.
6/6/2013
Pla Parcial Sector 8-9, ´Residencial Mas Jordà-Turó de la Casa Gran´
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona