Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/09/2018 | 06:22 h
Informació oficial
previsio
 
 
24/09/2018 | 06:22 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Ordenances fiscals
1/1/2017
Ord.19 Taxa utilització via pública entrada vehicles a través de voreres, càrrega i descàrrega
1/1/2017
Ord.18 Taxa Ocupació terrenys ús públic amb mercaderies, runes i altres instal·lacions
1/1/2017
Ord.15 Ordenança General de Preus Públics
1/1/2017
Ord.13 Taxa Servei Cementiri Municipal
1/1/2017
Ord.11 Taxa servei Clavegueram
1/1/2017
Ord. 8 Taxa Llicència d'Autotaxi
1/1/2017
Ord. 6 Reguladora de Contribucions Especials
1/1/2017
Ord. 3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Pressupostos
11/4/2018
PMP - Període mig de pagament quart trimestre 2017
Pressupostos > Inf. avaluació i compliment objectius llei 2/2012
27/10/2015
Endeutament a 30/09/15
27/10/2015
Execucions trimestrals Entitats Locals 3r.Trimestre 2015
5/8/2015
Informació segon trimestre 2015
29/10/2014
Periode mig de pagament a proveidors 3r TRIM 2014 2
29/10/2014
Endeutament 3r TRIM 2014
29/10/2014
Compliment Objectius Regla de la Despesa i Estabilitat Pressupostaria 3r TRIM 2014
26/8/2014
Execucions trimestrals de les Entitats Locals Trimestre 2 - Exercici 2014
6/6/2014
Execucions trimestrals de les Entitats Locals, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques - Trimestre 1 Exercici 2014, Palafolls
Pressupostos > Pressupost 2014
22/5/2014
Pressupost 2014
Convocatòries
27/3/2018
Anunci dels resultats de totes les fases del procés selectiu de Tècnic Mig de Gestió de Secretaria.
9/5/2016
Instància de sol·licitud genèrica convocatòries de selecció de personal
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043