Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
Informació oficial
previsio
 
 
17/03/2018 | 15:44 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2017
12/4/2017
URBANISME: anunci d'aprovació inicial de la MPGO que té per objecte, la qualificació com a equipament públic cultural, docent i tècnic (clau gràfica S8-S11), en sòl no urbanitzable d’especial protecció, del “Molí de la Pedrera”
13/2/2017
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació del quadre de sancions de l'ordenança municipal de circulació
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2016
11/7/2016
Anunci de la derogació de l'actual ordenança mpal. reguladora de la tinença d'animals i aprov. inicial de la nova ordenança mpal. reguladora de la tinença d'animals.
20/4/2016
SECRETARIA: Anunci aprov. inicial modificació Ordenança reguladora creació, modificació i supressió fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Palafolls
19/4/2016
SECRETARIA: Anunci aprovació inicial de la derogació del Reglament del registre administratiu d'unions estables de parella de Palafolls i la supressió de l'esmentat registre.
15/4/2016
Aprovació inicial ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys a l'ajuntament de Palafolls
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2015
13/5/2015
SECRETARIA: Anunci de l'aprovació inicial de l'ordenança municipal de convivència i civisme
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2013
21/6/2013
Anunci BOP. Aprovació provisional per a l’exercici de 2013 i següents la modificació (MODI), derogació (DERO) i nova imposició (NOVA) de les ordenances fiscals
< 12
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona